Hoge Raad, 23-01-2004 / C02/156HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AL7051
Meer over deze zaak:
Datum23-01-2004
Inhoudsindicatie23 januari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/156HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: PONTEECEN N.V., voorheen Houtgroep Eecen Nederland N.V., gevestigd te Groningen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, t e g e n 1. STRATEX B.V., 2. [Verweerder 2], gevestigd resp. wonende te [plaats], VERWEERDERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelBeroep tegen eindbeslissingen in een deeluitspraak die relevant zijn voor conventie en reconventie (15-10-2015)
Met het instellen van beroep tegen het deel van de deeluitspraak dat als een tussenuitspraak is aan te merken, mag worden gewacht tot op het desbetreffende gedeelte van het gevorderde einduitspraak is gedaan. Bij tussentijds beroep tegen de einduitspraakcomponent van een deeluitspraak mogen ook klachten (grieven, middelen) worden gericht tegen de tussenuitspraakcomponent (zie het arrest Ponteecen/Stratex uit 2004). Mogen, niet moeten: wie opkomt tegen het einduitspraakdeel van een deeluitspraak, mag met het beroep tegen het tussenuitspraakdeel ook wachten tot een volgende beroepsgelegenheid.
> Beroep tegen eindbeslissingen in een deeluitspraak die relevant zijn voor conventie en reconventie (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2004, C02/156HR
PP 2006, p. 27
Het naar het thans geldende procesrecht geldende verbod om tussentijds een beroep in te stellen tegen tussenvonnis, tenzij de rechter anders heeft bepaald, wordt doorbroken in een geval waarin tussen dezelfde partijen meer vorderingen ter beoordeling stonden en de in eerste aanleg oordelende rechter aan een gedeelte van het geschil door een uitdrukkelijk dictum een einde had gemaakt, maar voor een ander gedeelte in interlocutoir tussenvonnis wees.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AL7051 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5241 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2306 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AL7051 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9366 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6858
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:147
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2306
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:284
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1442
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6003
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:81
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4466
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU5630
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6684
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU8298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3914
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU7513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1374
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2435
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7116
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:933
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2035
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4202
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1796
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2120
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5885
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6505
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2409
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8565
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:324
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY5377
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9662
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW4742
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU9059
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU4511
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ6055
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP7647
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN5824
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4462
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2005:AT4481
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2005:AT6207
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2004:AP3639