Hoge Raad, 20-02-2004 / C02/219HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AO1427
Meer over deze zaak:
Datum20-02-2004
Inhoudsindicatie20 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/219HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de stichting STICHTING PENSIOENFONDS DSM-CHEMIE, gevestigd te HEERLEN, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n [verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelHoe soft is ons contractenrecht? (20-09-2007)
Er is wel gesteld dat er in ons contractenrecht te zeer van wordt uitgegaan dat ťťn der partijen consument is, zodat ons algemeen deel van het BW in de kern vooral consumentencontractenrecht zou zijn. Eťn van de gevolgen zou zijn dat grote ondernemingen (de harde jongens) zich afwenden van het model van het BW en hun heil niet bij de gewone rechterlijke macht zoeken, maar in arbitrage. Wordt het algemeen deel echter inmiddels meer ondernemers- dan consumentencontractenrecht? Een aantal ontwikkelingen wijst in die richting.
> Hoe soft is ons contractenrecht? (Ton Hartlief, NJB 2007/33)
> HR 13-03-1981, NJ 1981, 635 Haviltex (Arresten.eu)
> HR 23-03-2007, nr C05/284HR (Via Juridica)
Recht.nl artikelDe omstandighedencatalogus: drie gedachten ter verbetering (10-07-2008)
Ons civiele recht werkt graag met open normen. Voor de praktijkjurist en zijn cliŽnt schept dit echter problemen. Want de cliŽnt wil duidelijkheid in het concrete geval en zit niet te wachten op een het-kan-vriezen-en-het-kan-dooien-advies. Gelukkig schiet de Hoge Raad met enige regelmaat te hulp met zijn zogenoemde 'omstandighedencatalogi', zoals CBB-JPO (en Shell-A Investments), Haviltex, DSM-Fox, Pont Meijer plus Vodafone, Kelderluik en Saladin-HBU. Met de omstandighedencatalogi probeert de Hoge Raad een brug te slaan tussen de open norm en de omstandigheden van concrete gevallen.
> De omstandighedencatalogus: drie gedachten ter verbetering (Coen Drion, NJB 2008/27)
Recht.nl artikelBusiness Common Sense (06-01-2012)
Begin november 2011 wees het UK Supreme Court (UKSC) een arrest op het gebied van contractsuitleg dat in en buiten het Verenigd Koninkrijk nog wel wat pennen in beweging zal zetten.
> Business Common Sense (Coen Drion, NJBlog)
> Rainy Sky S. A. and others v Kookmin Bank (UKSC)
Recht.nl artikelContractuitleg: lekker 'haviltexen' of een 'vierhoekenbeding'? (24-07-2012)
Het Nederlands contractenrecht wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Eťn van de uitwerkingen hiervan is het Haviltex criterium (1981). Maar toen kwamen daar de Anglo-Amerikaanse contracten opzetten. En die bevatten een zogenaamd vierhoekenbeding of ook wel entire agreement clausule. In een recente uitspraak heeft het hof Leeuwarden de relevante uitspraken van de Hoge Raad omtrent contractsuitleg nog eens op een rijtje gezet.
> Contractuitleg: lekker 'haviltexen' of een 'vierhoekenbeding' (Menno Weij, SOLV)
> Hoge Raad 13/03/1981, Haviltex (Juridischeuitspraken.nl)
> Uitleg van handelscontracten (Sabine Hirdes, Wieringa Advocaten)
Recht.nl artikelRijden onder invloed en voorwaardelijk opzet onder de WAM-verzekering (23-01-2015)
De vraag of de polisvoorwaarde waarin voorwaardelijk opzet van dekking is uitgesloten, meebrengt dat schade veroorzaakt door een bestuurder die rijdt onder invloed van alcohol van dekking is uitgesloten, moet worden beantwoord aan de hand van het DSM/Fox-arrest. Voor de consument-verzekerde moet bovendien duidelijk en begrijpelijk zijn geweest dat die omstandigheid tot dekkingsuitsluiting leidt.
> Rijden onder invloed en voorwaardelijk opzet onder de WAM-verzekering (Femke Ruitenbeek-Bart, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelDSM/Fox en de uitleg van arbeidsrechtelijke contracten - het laatste woord?
ArA 2004, 59
Uitleg van CAO-bepalingen; pensioenreglement; arbeidsovereenkomst; personeelsgids; concurrentiebeding; CAO-norm; Haviltex-norm; toetsing uitleg in cassatie. HR 20 februari 2004, JAR 2004/83
TijdschriftartikelPensioenfonds DSM-Chemie/Fox: een andere kijk op uitleg van pandakte, hypotheekakte en abstracte bankgarantie?
B.A. Boersma
V&O 2005, p. 92
Deze bijdrage beziet de invloed van het door de Hoge Raad gewezen arrest Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox op de uitleg van de pandakte, de hypotheekakte en de abstracte bankgarantie. Onderzocht wordt onder welke omstandigheden objectieve maatstaven de uitleg van deze documenten bepalen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-02-2004, C02/219HR (met noot)
C.E. du Perron
NJ 2005/493
Uitleg pensioenreglement; maatstaf: verhouding tussen de Haviltexnorm en de CAO-norm; gemeenschappelijke grondslag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-02-2004, C02/219HR
PP 2006, p. 30
Tussen de Haviltex-norm en de CAO-norm bestaat geen tegenstelling, maar een vloeiende overgang.
TijdschriftartikelDe uitleg van overeenkomsten nŠ DSM/Fox
H.N. Schelhaas
MvV 2006, 26
Het is een gegeven dat woorden vaak voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Scholten stelde dit in zijn beroemde WPNR-opstel van bijna een eeuw geleden al vast. Zijn verzuchting dat woorden nooit duidelijk zijn, is nadien vaak herhaald om aan te tonen dat een letterlijke interpretatie van woorden vaak onmogelijk is en dat het veeleer gaat om de vaststelling van de gemeenschappelijke partijbedoeling.
TijdschriftartikelDe betekenis van Coface/Intergamma voor de uitleg van cessie- en pandakten
F.J.L. Kaptein
WPNR 2014-7025, p. 623
In Coface/Intergamma heeft de Hoge Raad een uitlegregel geÔntroduceerd voor de uitleg van een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van art. 3:83 lid 2 BW. Deze uitlegregel past niet in de reeds bestaande rechtspraak van de Hoge Raad over uitleg in het goederenrecht, maar past anderzijds wel in de lijn van de rechtspraak van de Hoge Raad ten gunste van kredietverlening. Voor wat betreft uitleg in het goederenrecht heeft de Hoge Raad in De Liser de Morsain/Rabobank beslist dat de subjectieve Haviltex-maatstaf de aangewezen maatstaf is voor de uitleg van cessie- en pandakten. Heeft de rechtsoverweging uit Coface/Intergamma tot gevolg dat cessie- en pandakten ook objectief moeten worden uitgelegd?
TijdschriftartikelDSM/Fox en uitleg van notariŽle akten Ė (nog) geen Ďvloeiende overgangí van overeenkomst naar notariŽle akte
J.W.A. Biemans
MvV 2015, 6, p. 159
In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitleg van notariŽle akten. Ingegaan wordt op het toepasselijke uitlegcriterium voor onder meer registergoederenakten, grossen, huwelijkse voorwaarden, uiterste wilsbeschikking, statuten en schenkingen, mede in het uitlegkader van het arrest DSM/Fox.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO1427 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2687 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0345 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:661 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:682 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9621 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:678 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1966 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5262 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2835 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1146 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:749 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:218 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS1706 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO7277 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM8933 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:185 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1466 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9889 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2521 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8101 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3217 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO1427 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:670 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3961 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1334 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:368 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1933 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:912 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:31 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9366 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM1674 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1188
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1207
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1258
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:467
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:77
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4428
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9213
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:18
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:48
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7935
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1976
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:985
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9387
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2900
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1347
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4116
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:10361
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3211
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7407
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ7049
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR5134
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9621
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6156
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:5010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1066
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:768
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2802
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2338
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2908
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6016
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1147
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:515
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:403
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:76
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:668
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4769
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1403
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:889
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1169
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1163
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1099
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:888
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2267
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8787
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:647
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1077
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:449
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:197
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:56
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:7
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7524
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6966
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:693
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:398
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2666
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2089
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:214
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6603
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2062
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:9251
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4013
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1859
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:683
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:17
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5087
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1644
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:891
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:874
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:41
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:1294
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9798
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5450
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4074
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9179
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8333
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8105
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9439
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6939
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1130
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX8621
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3081
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX2527
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU2974
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6408
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0010
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8415
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BO7906
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM1668
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9546
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK8096
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK5478
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM1965
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2005:AS4574
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO7000
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2020:82
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2020:25
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:824
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:4818
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:752
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:159
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4456
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:4116
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:3723
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2320
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:8072
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3323
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3129
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3056
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:10931
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:391
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5469
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1082
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4334
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4087
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3262
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1809
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2222
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1285
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:44
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8020
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8016
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5854
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4588
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3959
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3148
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3122
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1496
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:489
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:483
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:479
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6545
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4069
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2887
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5502
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2284
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6229
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:4045
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:796
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4881
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2899
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2833
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2369
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1092
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:886
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:62
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2612
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1089
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10772
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10320
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10145
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9220
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7691
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7499
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7335
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6717
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6568
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5919
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4393
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3360
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3128
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:961
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3439
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3395
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5345
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2941
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:602
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3364
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1212
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4921
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4356
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3560
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5840
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5817
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2192
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4004
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3035
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14783
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14696
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11655
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6045
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4250
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:97
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4213
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1484
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:213
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:47
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9979
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9974
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9962
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9376
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7517
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7512
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5158
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4652
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3309
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3139
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2941
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:56
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6137
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5091
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5227
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3481
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3357
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6762
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4522
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:658
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2304
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8365
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8131
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6594
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5482
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:299
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6013
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5184
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5067
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1397
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3759
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:2179
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5301
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2180
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5745
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5320
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1088
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1053
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9867
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9269
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7771
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7494
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7490
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6279
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6257
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5860
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5849
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5053
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5048
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5047
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5046
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3712
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2356
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2180
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1505
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1153
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:904
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:712
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:711
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9920
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9018
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7080
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6021
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5312
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5752
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5456
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5450
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:3561
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:816
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:122
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:3644
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4224
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2232
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10277
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9073
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6969
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6865
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6636
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5673
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4852
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3568
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2006
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:374
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2359
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ2137
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ5554
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ5530
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:6761
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:6161
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3498
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5478
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5476
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2441
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1743
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9978
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9723
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8361
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9912
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8725
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6109
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5844
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4706
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY5274
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BV3624
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BV3619
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7610
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW7769
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW9161
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1263
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX8062
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9642
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY2546
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8641
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU6159
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BT7542
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR7085
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BT2499
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BU5994
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2876
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU7826
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT2859
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BV0717
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ1901
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2004:AR6654