Hoge Raad, 18-06-2004 / C03/021HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AO7004
Datum18-06-2004
Inhoudsindicatie18 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/021HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [De vrouw], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: aanvankelijk mr. C.M. Bergman, thans mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n [De man], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser, advocaat: mr. P.S. Kamminga. 1. Het geding in feitelijke instanties...
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-06-2004, C03/021HR
EB 2004, 88
Maken van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk; bij afwijkende partijbedoeling kan de gemeenschappelijke bedoeling van partijen de overeengekomen huwelijkse voorwaarden niet vervangen; een tussen partijen geldende regel krachtens de huwelijkse voorwaarden is niet toepasselijk voorzover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; partijen kunnen rechtsgeldig in hun huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant overeenkomen dat bij ontbinding van het huwelijk zal worden afgerekend alsof tussen hen een algehele of gedeeltelijke gemeenschap bestond.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-06-2004, C03/021HR
PW 21763
Huwelijkse voorwaarden; afwijkende partijbedoeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-06-2004, C03/021HR (met noot)
A.J.M. Nuytinck
AA 2005, 472
Huwelijks voorwaarden en daarvan afwijkend, onderling overstemmend gedrag van echtgenoten.

Huwelijkse voorwaarden; derogerende werking van redelijkheid en billijkheid; afwijkende partijbedoeling; onderling overeenstemmend gedrag.

Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO7004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3103 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1402 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO7004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8099
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM4649
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:498
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:472
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3319
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1325
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:117
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:183
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV3103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1653
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2198
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6905
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6865
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX4241
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BF7504