Hoge Raad, 08-10-2004 / C03/120HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AO9549
Meer over deze zaak:
Datum08-10-2004
Inhoudsindicatie8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelOntslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement (15-06-2007)
In 2004 heeft de Hoge Raad bepaald dat de enkele weigering van een werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven geen dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. De aanwezigheid van bijkomende omstandigheden kan evenwel tot een andere conclusie leiden.
Onlangs heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bijkomende omstandigheden aangenomen en geoordeeld dat in die zaak sprake was van een dringende reden voor een ontslag op staande voet.
> Ontslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement (Mr C. Grouls, Banning Advocaten)
Recht.nl artikelOntslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften (03-01-2019)
Ontslag wegens schending van controle- en re-integratievoorschriften is in beginsel niet mogelijk, omdat artikel 7:629 BW voorziet in een loonsanctie. Toch is er relatief veel rechtspraak waarbij het in de kern gaat om het ontslag van een werknemer wegens schending van controle- en/of re-integratievoorschriften. In deze bijdrage staat de vraag centraal wanneer ontslag, ondanks dat de wet voorziet in een sanctie, toch tot de mogelijkheden behoort. De auteurs analyseren daartoe jurisprudentie uit de periode juli 2015Ėjuli 2018.
> Ontslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften (Stephanie Jansen en Sander Theunissen, Lexence.com)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
RvdW 2004, 115
Ontslag op staande voet; niet-naleving door werknemer van door werkgever vastegestelde voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim: dringende reden? De enkele weigering van een werknemer de door de werkgever vastgestelde redelijke voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim na te leven, levert niet een dringende reden in de zin van art. 7:677 lid 1 BW op. Dat sluit evenwel de mogelijkheid niet uit dat de niet-naleving van de bedoelde voorschriften gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden die, in onderlinge samenhang, wel het oordeel wettigen dat een dringende reden aanwezig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
NJB 2004, p. 2053, nr. 115
Ontslag op staande voet; niet-naleving door werknemer van door werkgever vastgestelde voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim: dringende reden?

(Vixia BV, te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, eiseres tot cassatie, tegen
G., te A., verweerder in cassatie).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR (met noot)
R.M. Beltzer
JAR 2004/259
Niet-naleving controlevoorschriften bij ziekte. Disciplinaire maatregelen. Niet-verschijnen spreekuur bedrijfsarts. Plichtsverzuim. Ontslag op staande voet niet geldig. Alcoholprobleem.

(Vixia BV te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, eiseres tot cassatie,
tegen
Willem Joseph Gerrits te Amstenrade, gemeente Schinnen, verweerder in cassatie).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
SMA 2004, 535
Loon. Ziekte. Ontslag op staande voet.

Vixia/Gerrits
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR (met noot)
S.F. Fagel
SR 2004, 92
Het arrest Vixia/Gerrits: vier belangrijke beslissingen rond de dringende reden.

Ontslag op staande voet; overtreding van controlevoorschriften tijdens ziekte; persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
SMA, 2005, 30
Loon. Ziekte. Ontslag op staande voet.

(Vixia / Gerrits).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR (met noot)
Loonstra
JIN 2004/52
Controlevoorschriften bij ziekte. Disciplinaire maatregelen, Plichtsverzuim. Ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet wegens de enkele schending van de controlevoorschriften opgesteld in het kader van ziekteverzuim, is in beginsel ten onrechte verleend. Bijkomende feiten en omstandigheden kunnen evenwel het oordeel wettigen dat toch een dringende reden aanwezig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
SMA, 2005, 141
Loon. Ziekte. Ontslag op staande voet. (Vixia/Gerrits), RAR 2005,1.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR (met noot)
S.F. Sagel
SR 2005, 38
Arbeidsongeschiktheid; ontslag op staande voet; dringende reden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR (met noot)
G.J.J. Heerma van Voss
NJ 2007/480
Ontslag op staande voet; niet-naleving door werknemer van door werkgever vastgestelde voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim; dringende reden?
TijdschriftartikelOntslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften
W. van Alphen
TAP 2018/213
Ontslag wegens schending van controle- en re-integratievoorschriften is in beginsel niet mogelijk, omdat artikel 7:629 BW voorziet in een loonsanctie. Toch is er relatief veel rechtspraak waarbij het in de kern gaat om het ontslag van een werknemer wegens schending van controle- en/of re-integratievoorschriften. In deze bijdrage staat de vraag centraal wanneer ontslag, ondanks dat de wet voorziet in een sanctie, toch tot de mogelijkheden behoort. Daarbij wordt onderzocht of de toets van Vixia/Gerrits (HR 8 oktober 2004) door rechters in zowel ontbindingszaken als ontslag op staande voet zaken wordt gehanteerd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO9549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2002:AF5180
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5695 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO9549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:772 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:46 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:134
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5060
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2002:AF5180
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14341
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1148
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1378
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:6090
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:687
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1318
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4066
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14687
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9278
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5714
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4997
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1604
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7776
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3020
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6802
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN7723
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1352