Hoge Raad, 24-09-2004 / C03/098HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AP7760
Meer over deze zaak:
Datum24-09-2004
Inhoudsindicatie24 september 2004 Eerste Kamer Nr. C03/098HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: mr. J.A. Meijer, t e g e n 1. [Verweerder 1], 2. [Verweerster 2], beiden wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, incidenteel eisers, advocaat: mr. R.S. Meijer. 1. Het geding in voorgaande instanties....
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/098HR
RvdW 2004, 107
Schadevergoeding na ontbinding (koop)overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming; begroting schade; maatstaf; abstracte schadeberekening. Contractueel bedrongen vergoeding van buitengerechtelijke rechtsbijstandkosten en proceskosten: toets van art. 6:96 lid 2 sub c BW niet van toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/098HR
NJB 2004 afl. 37, p. 1952
Schadevergoeding na ontbinding (koop)overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming; begroting schade; maatstaf; abstracte schadeberekening. Contractueel bedongen vergoeding van buitengerechtelijke rechtsbijstandkosten en proceskosten: toets van art. 6:96 lid 2 sub c BW niet van toepassing. Vervolg HR 13 april 2001, NJ 2002, m.nt. HJS.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/098HR
JIN 2004/76
Ontbinding koopovereenkomst. Omvang schadevergoeding. Kosten van verhaal.
1. De schade die de koper van een huis lijdt doordat de verkoper niet aan leveringsplicht voldoet, kan worden berekend op het verschil tussen de overeengekomen prijs en de marktprijs.
2. Bij contract kunnen partijen overeenkomen dat zowel de buitengerechtelijke kosten als de proceskosten voor het volle bedrag voor rekening van een van de partijen komt. Het bepaalde in art. 6:96 lid 2, aanhef en onder c BW is daarop niet van toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/098HR
Schadevergoeding na ontbinding overeenkomst; abstracte berekening. Contractueel bedongen vergoeding rechtsbijstandskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/098HR (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2006/201
Schadevergoeding na ontbinding (koop)overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming; begroting schade; maatstaf; abstracte schadeberekening. Contractueel bedongen vergoeding van buitengerechtelijke rechtsbijstandkosten en proceskosten: toets van art. 6:96 lid 2 sub c BW niet van toepassing.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP7760
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1868 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:289 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP7760
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2735
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2044
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:806
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9842
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1498
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2594
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5138
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7942
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2014:43
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5984
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX6565