Hoge Raad, 17-12-2004 / 40607


ECLIECLI:NL:HR:2004:AR7765
Meer over deze zaak:
Datum17-12-2004
InhoudsindicatieArtikel 8:88 Awb. Verzoek om herziening van een uitspraak van het Hof die onherroepelijk is geworden na een cassatieprocedure.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
V-N 2004/10
Herziening. Hof Arnhem verklaart zich ten onrechte onbevoegd op verzoek om herziening van zijn uitspraak
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
NJB 2005, 88
Hof Arnhem verklaart zich ten onrechte onbevoegd op verzoek om herziening van zijn uitspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
JB, 2005/34
Herziening hof-uitspraak nadat uitspraak in cassatie is gegeven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
MBB, 2005, 77
Herzieningsverzoek inzake hofuitspraak moet aan het desbetreffende hof worden gericht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
FED 2005/1
Verzoek tot herziening hofuitspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
FED 2005/745
Hof Arnhem verklaart zich ten onrechte onbevoegd op verzoek om herziening van zijn uitspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
BNB, 2005/84
Verzoek tegen uitspraak van een gerechtshof - tevergeefs - beroep in cassatie is ingesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, 40607 (met noot)
M.C.D. Embregts
AB 2005/415
Herziening na cassatie. Hof bevoegd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1099
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1054
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4786
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1295