Hoge Raad, 13-05-2005 / R03/149HR (OK108)


ECLIECLI:NL:HR:2005:AT2829
Meer over deze zaak:
Datum13-05-2005
Inhoudsindicatie13 mei 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R03/149HR (OK 108) JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: 1. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZEELANDIA CURAÇAO B.V., gevestigd te Hilversum, 2. [Verzoekster 2], gevestigd te [vestigingsplaats], VERZOEKSTERS tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], Curaçao, Nederlandse Antillen, 2. [Verweerster 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], België, 4. [Verweerder 4], wonende te [woonplaats], 5. [Verweerster 5], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering. 1. Het geding in feitelijke instantie...
Recht.nl artikelDe Hoge Raad en het enquêterecht: arresten (02-09-2007)

TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108)
ARO 2005, 79
Onderzoek naar het beleid van buitenlandse rechtspersonen die betrekkingen hebben onderhouden met de onderzochte rechtspersoon.

(Aannemingsmaatschappij Zeelandia Curacao BV; Laepersveld BV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108) (met noot)
M.W. Josephus Jitta
JOR 2005/147
Enquêteprocedure. Territorialiteitsbeginsel. Door OK aangestelde deskundige kan ook onderzoek verrichten naar in buitenland gevestigde rechtspersonen. OK mag onderzoeksgegevens betrekken bij oordeel over wanbeleid. Cassatie van Hof Amsterdam (OK) 25 september 2003, "JOR" 2003/281, m. nt. Josephus Jitta.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108)
NIPR 2005, 236
Enquêterecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108) (met noot)
Rademakers
JIN 2005/272
Enquête. Territorialiteitsbeginsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108)
NJ 2005/298
Recht van enquête; 'territorialiteitsbeginsel'; reikwijdte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-05-2005, R03/149HR (OK108)
Journaal IF&Z 2005/181
Enquête en territorialiteitsbeginsel. Wanbeleid.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT2829
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0710
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT2829
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6182