Hoge Raad, 01-04-2005 / 38973


ECLIECLI:NL:HR:2005:AT3022
Meer over deze zaak:
Datum01-04-2005
InhoudsindicatieBedrijfsmiddel, voorraad, afschrijving op onroerend goed, vervangingsreserve.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
WFR 2005/ 6619, p. 521
Goed koopmansgebruik staat niet toe af te schrijven op panden die al zijn afgewaardeerd tot op de lagere bedrijfswaarde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
FP Select 2005/nr. 119
Geen afschrijving na afwaardering tot lagere bedrijfswaarde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
V-N 2005/8
Goed koopmansgebruik. Onroerende zaken hebben tegelijkertijd kenmerken van voorraad en van bedrijfsmiddel. Afschrijving mogelijk, maar bij verkoop geen vervangingsreserve. Geen afschrijving als al is afgewaardeerd naar lagere bedrijfswaarde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
MBB, 2005, p. 177
Op onroerende zaken die als voorraad kwalificeren maar tijdelijk opbrengstgevend worden gebruikt is afschrijving mogelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973 (met noot)
Cornelisse
BNB, 2005/208
Onroerende zaken, verworven met het oog op verkoop en in afwachting daarvan verhuurd. Zaken met kenmerken van voorraad en van bedrijfsmiddel. Wel afschrijving, geen vorming vervangingsreserve. Geen afschrijving op bedrijfswaarde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
TvOB, 2005, p. 147
Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Goed koopmansgebruik. Onroerende zaak kenmerken voorraad én bedrijfsmiddel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973 (met noot)
I.C.M. den Hollander
FED 2005/96
Onroerende zaken hebben kenmerken van zowel voorraad als van een bedrijfsmiddel: zij komen in aanmerking voor afschrijving maar niet voor toepassing van de vervangingsreserve.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 38973
PW 21878
Afschrijving wél, dotatie aan vervangingsreserve niet toegestaan bij panden die zijn verworven voor verkoop en die in afwachting daarvan worden verhuurd. Bij afwaardering op lagere bedrijfswaarde in zoverre geen afschrijving.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2002:AF2696
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4678
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2397
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX7582
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2002:AF2696
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2431
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:255
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:6769
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:91
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BU9632