Hoge Raad, 11-11-2005 / C04/197HR


ECLIECLI:NL:HR:2005:AT6018
Meer over deze zaak:
Datum11-11-2005
InhoudsindicatieInvorderingszaak, aansprakelijkheid tegenover de Ontvanger van de vervreemder van aandelen in een kasgeldvennootschap met vervangingsreserve (art. 40 Inv. 1990), toerekening van kennis bij (fiscale) adviseurs omtrent verdere afwikkeling van de op zichzelf niet ongeoorloofde transactie en de fiscale gevolgen daarvan aan de vervreemder als opdrachtgever?, art. 3:66 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing?, maatstaf; toerekening van onrechtmatige gedragingen van de adviseurs aan hun opdrachtgever?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
RvdW 2005, 123
Toerekening wetenschap belastingadviseur aan opdrachtgever bij gesteld onrechtmatig handelen opdrachtgever jegens de Ontvanger; maatstaf.

(De Ontvanger van de Belastingdienst/Oost-Brabant / P. Voorsluijs).
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
V-N 2005/57.20
Toerekening van kennis, wetenschap of twijfel die adviseur heeft aan een ander die deze kennis, wetenschap of twijfel zelf niet had, is niet altijd uitgesloten, maar daarbij moet wel terughoudendheid worden betracht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
NJB 2005, 631
Toerekening wetenschap belastingadviseur aan opdrachtgever bij gesteld onrechtmatig handelen opdrachtgever jegens de Ontvanger; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
Bb 2005, 70
Toerekening van kennis en zorgvuldigheidsnorm.

(Ontvanger / Voorsluijs).
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR (met noot)
P. van der Wal
FED 2006/13
Bij toerekenen van kennis dient terughoudendheid te worden betracht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
JB 2006/27
Onrechtmatige daad. Rechtspersoon. Eigen onrechtmatig handelen opdrachtgever. Adviseur, opdrachtgever.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
RN 2006, 3
Overdracht. Kan kennis, wetenschap of twijfel die een adviseur heeft, worden toegerekend aan de opdrachtnemer?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
JOR 2006/90
Onrechtmatigheid van vervreemding van aandelen in "kasgeldvennootschap" met vervangingsreserve. Toerekening van kennis en van onrechtmatige gedragingen van (fiscale) adviseurs aan hun opdrachtgever. Maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR (met noot)
E. Thomas
NTFR 2005/1579
Aansprakelijkheid verkoper van de aandelen in een vervangingsreservevennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR (met noot)
J.B.M. Vranken
NJ 2007/231
Toerekening wetenschap belastingadviseur aan opdrachtgever bij gesteld onrechtmatig handelen opdrachtgever jegens de Ontvanger; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT6018
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2149 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1165 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1524 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:95
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:521
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:535
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5614
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1039
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:785
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:267
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:127
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2003
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:66
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT6018
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2224
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:655
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1991
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:536