Hoge Raad, 12-05-2006 / 40684


ECLIECLI:NL:HR:2006:AT8202
Datum12-05-2006
InhoudsindicatieBeroepsvoetbalclub is geen het algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 24, lid 4, van de Successiewet.
Recht.nl artikelBeroepsvoetbalclub geen algemeen nut beogende instelling voor fiscus (15-05-2006)
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over een aan een profvoetbalclub opgelegde aanslag in het recht van successie. In deze zaak staat de vraag centraal of de voetbalclub aangemerkt kan worden als een instelling die het algemeen nut beoogt in de zin van artikel 24, lid 4, van de Successiewet 1956 zoals deze bepaling in 2001 luidde.
Naar het oordeel van de HR streeft een profvoetbalclub er bovenal naar om te winnen en beter dan andere clubs te presteren, ten bate van zichzelf. Aldus zijn haar activiteiten primair gericht op het eigen particuliere belang en niet op algemeen nut. De HR vernietigde een eerdere uitspraak van het hof 's-Hertogenbosch.
> HR 12-05-2006, nr 40684 (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-05-2005, CPG 40684
FP Select 2005/nr. 251
Conclusie A-G Niessen. Betaald voetbalvereniging beoogt geen algemeen nut.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
FP Select 2006/nr. 205
Betaald voetbalclub is geen algemeen nut beogende instelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
V-N 2006/29.22
Successierecht. Algemeen nut beogende instelling. Voetbalvereniging is geen algemeen nut beogende instelling, omdat zij het algemeen nut niet rechtstreeks dient.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
NJB 2006, 1077
Hof 's-Hertogenbosch oordeelde ten onrechte dat voetbalvereniging X een algemeen nut beogende instelling is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684 (met noot)
R.A.V. Boxem
FED 2006/77
Amateurtak van betaaldvoetbalclub is geen algemeen nut beogende instelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
RN 2006, 56
Successierecht. Beroepsvoetbalclub is geen algemeen nut beogende instelling in de zin van art. 24 lid 4 SW (oud).
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
MBB 2006, nr. 7-8, p. 311
Algemeen nut beogende instellingen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684 (met noot)
I.J.F.A. van Vijfeijken
BNB 2006/267
Profclub in het betaalde voetbal is geen algemeen nut beogende instelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-05-2006, 40684
KWEP 2006/3, blz. 27
Een profvoetbalvereniging is geen algemeen nut beogende instelling.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AT8202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:AO2335
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ0525 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3565 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2875 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ0525 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AT8202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2256 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2781 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:785
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:444
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:257
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2204
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:982
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6141
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4277
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BN9471
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:AO2335
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:219
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2360
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:3285
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4487
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU4672
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BN7894
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4325
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2651
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4372
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1932
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:201
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4125
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:12460
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2716
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9155
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BR6629
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BM6339
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6259