Hoge Raad, 08-09-2006 / 41568


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU4755
Datum08-09-2006
Inhoudsindicatieprocesbelang hangende beroepsprocedure vervallen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2005, CPG 41568
FP Select 2005/nr. 366
Teruggaaftermijn dividendbelasting. Discriminatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2005, CPG 41568
V-N 2005/54.16
Weigering tot teruggaaf van dividendbelasting op een buiten de verdragstermijn ingediend verzoek niet strijdig met Nederlands-Belgische belastingverdrag 1970, doch wel met vrije kapitaalverkeer EU-recht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2005, CPG 41568
BNB 2006/330
Termijn indiening verzoek om teruggaaf ingehouden dividendbelasting. Na tegemoetkoming geen belang meer bij cassatieberoep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-09-2006, 41568
NTFR 2005/1422
Termijn voor teruggaaf dividendbelasting in verdrag strijdig met EG-recht.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU4755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5988 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0655 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU4755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:855
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2124
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5887
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BY6873
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2916
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:125
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:2
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4096
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1587
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:249
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:717
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1784
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9133
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7345
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BW7068
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW0426
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BP5309