Hoge Raad, 17-02-2006 / C04/275HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU5663
Datum17-02-2006
InhoudsindicatieGeschil over de niet-nagekomen betalingsverplichtingen uit hoofde van een leaseovereenkomst m.b.t. mini-fotolaboratorium; beroep door lessee op dwaling wegens onjuiste voorstelling van zaken omtrent de ouderdom en daarmee van de feitelijke waarde van de machine; verboden aanvulling van feitelijke grondslag; toepassing van exoneratiebeding als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de schuldenaar?, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid; beroep op opschortingsrecht, mededelingsplicht schuldenaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-02-2006, C04/275HR
RvdW 2006, 209
Aanvulling gronden vordering of verweer; art. 24 Rv. Exoneratiebeding; opschortingsrecht; derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-02-2006, C04/275HR
NJ 2006/158
Aanvulling gronden vordering of verweer: art. 24 Rv. Exoneratiebeding: opschortingsrecht; derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU5663 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM6088 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:663 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:54 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU5663 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1034 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW1078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1154
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:486
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1459
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV3436
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6088
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1473
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:707
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:152
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1315
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:180
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:145
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2413
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO7121
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6110
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:3778