Hoge Raad, 21-04-2006 / C04/196HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU8938
Meer over deze zaak:
Datum21-04-2006
InhoudsindicatieGeschil tussen ex-echtelieden over verdeling van hun gemeenschap van vruchten en inkomsten; toepassing van art. 3:166 BW, meerwaarde van de gezamenlijk in eigendom verkregen woning, verdeling naar evenredigheid van aandeel in de gemeenschap en niet van hetgeen ten behoeve van de verkrijging is besteed uit privé-vermogen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-04-2006, C04/196HR
NJB 2006, 805
Huwelijksvermogensrecht. Bijzondere gemeenschap van een goed; gelijke aandelen? Verdeling meerwaarde naar evenredigheid aandeel en niet naar evenredigheid inbreng; uitzondering op grond van redelijkheid en billijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-04-2006, C04/196HR
RvdW 2006, 416
Huwelijksvermogensrecht. Bijzondere gemeenschap van een goed; gelijke aandelen? Verdeling meerwaarde naar evenredigheid aandeel en niet naar evenredigheid inbreng; uitzondering o.g.v. redelijkheid en billijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-04-2006, C04/196HR (met noot)
I.J. Pieters
FJR 2006, 93
Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning; nominaliteits- of beleggingsleer?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-04-2006, C04/196HR
NJ 2007/395
Huwelijksvermogensrecht. Bijzondere gemeenschap van een goed; gelijke aandelen? Verdeling meerwaarde naar evenredigheid aandeel en niet naar evenredigheid inbreng; uitzondering o.g.v. redelijkheid en billijkheid?
TijdschriftartikelNieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd
W.G. Huijgen
JBN 2018/33
De auteur bespreekt art. 1:94 lid 2 BW (aanhef) waarin de hoofdregel wat betreft de omvang van de beperkte gemeenschap is neergelegd en plaatst deze nieuwe wettelijke regel naast de beslissing uit HR 21 april 2006.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-04-2006 (met noot)
B.E. Reinhartz
JPF 2018/80
Eenvoudige gemeenschap naast gemeenschap van vruchten en inkomsten, Ongelijke financiering, Grootte aandelen echtgenoten, Verdeling meerwaarde overeenkomstig grootte aandelen deelgenoten.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU8938
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:215
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2802
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1444
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1104
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU8938
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:611
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2369
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:886
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1591
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:209
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:3046
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4999
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4293