Hoge Raad, 14-03-2006 / 00584/05


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU9353
Meer over deze zaak:
Datum14-03-2006
Inhoudsindicatie1. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen houden niets in waaruit kan volgen dat verdachte en zijn mededaders ook in de - aan de tenlastegelegde periode voorafgaande - periode van 3-3-00 tot 1-9-00 facturen valselijk hebben opgemaakt. De HR neemt aan dat door een kennelijke vergissing van het hof in de bewezenverklaring als aanvangsdatum is ver-meld 3-3-00 i.p.v. 1-9-00. HR leest bewezenverklaring met herstel van deze misslag. 2. De keuze van de factoren die - na bewezenverklaring van het feit - voor de strafoplegging van belang zijn te achten, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Geen rechtsregel belet de rechter daarbij ook de opstelling van verdachte te betrekken. Het oordeel dat verdachte geen enkel inzicht heeft getoond in de ernst van de door hem begane strafbare feiten en daarvoor kennelijk ook geen verantwoordelijkheid neemt, kan verder, als van feitelijke aard, in cassatie niet met vrucht worden bestreden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-03-2006, 00584/05
RvdW 2006, 298
Misslag in bewezenverklaring. Strafmotivering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-03-2006, 00584/05
DD 2007, 15.3
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU9353 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU9353 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AX3752 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1014 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN0011 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1387 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2697 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ2772 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5672
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2855
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7093
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN0040
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:933
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:455
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1446
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1269
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:633
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:360
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:257
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1487
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1486
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1441
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:638
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:570
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:568
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2406
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2095
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1701
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1527
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2421
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9961
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2930
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3126
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3033
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3031
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3029
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN0043
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM4453
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL4101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK6949
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI5675