Hoge Raad, 08-12-2006 / 41711


ECLIECLI:NL:HR:2006:AW2207
Meer over deze zaak:
Datum08-12-2006
InhoudsindicatieVerliesverrekening, aanwezigheid onderneming, obligatielening in Peruaanse Intis.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2006, CPG 41711
FP Select 2006/nr. 169
Conclusie A-G Wattel. Ruime uitleg begrip 'onderneming' in artikel 20, lid 5 Wet Vpb.
TijdschriftartikelConclusie Advocaat-Generaal, 09-03-2006, CPG 41711
V-N 2006/50.10
Verliescompensatie. Verlieslichamen. Staking materiŽle onderneming. Abnormaal vermogensbeheer impliceert in casu het drijven van een onderneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711 (met noot)
M.J.A.M. van Gijlswijk
NTFR 2006/1739
Hof gaat uit van onjuiste inhoud van ondernemingsbegrip van art. 20, lid 5.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711
V-N 2006/65.16
Verliesverrekening VpB. Fiscale eenheid VpB. Handel in verlieslichamen. Staking materiŽle onderneming. Hof Arnhem onthield belanghebbende mogelijk ten onrechte verrekening van voorvoegingsverliezen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, CPG 41711
FP Select 2007/nr. 441
Normaal vermogensbeheer te boven gaan, hoeft niet te betekenen dat sprake is van een onderneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711 (met noot)
P. van der Wal
FED 2007/3
Activiteiten die normaal vermogensbeheer te boven gaan vormen een materiŽle onderneming in de zin van art. 20, vijfde lid, Wet VPB 1969.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711
MBB 2007 nr. 1, p. 45
Verliesverrekening.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711 (met noot)
J.W. Zwemmer
BNB 2007/83
Maatstaf voor beoordeling of sprake is van een onderneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, 41711
De kwalificatie van activiteiten in de Wet VPB 1969.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW2207 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AS4208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW2207 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0193
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AS4208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786