Hoge Raad, 15-09-2006 / C05/152HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AW9375
Datum15-09-2006
InhoudsindicatieVertegenwoordiging. Geschil naar aanleiding van onbetaalde facturen van een leverancier van automaterialen over de vraag of een zoon als algemeen medewerker in de onderneming van zijn vader bij transacties met die leverancier heeft vertegenwoordigd danwel de wederpartij was bij de koopovereenkomsten; schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, appelrechter komt na nieuw gegeven terecht terug van bindende eindbeslissing in een tussenuitspraak ter voorkoming van een ondeugdelijke einduitspraak.
Recht.nl artikelTerugkomen van bindende eindbeslissingen (10-10-2019)
Wat als de rechter een bindende eindbeslissing heeft gegeven, maar later blijkt dat deze beslissing is achterhaald door nieuwe feiten, stellingen of nieuw verworven inzicht van de rechter? Dan is de procesorde niet gebaat bij het stug vasthouden aan alleen de juridische werkelijkheid. De Hoge Raad heeft daarom in de loop der jaren aanvaard dat een rechter kan terugkomen van zijn bindende eindbeslissing, als de beslissing (inmiddels) berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.
> Terugkomen van bindende eindbeslissingen (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2006
NJB 2006/1536
Terugkomen van bindende eindbeslissing in tussenarrest; maatstaf.

(AMBA Automaterialen BV / Jan Buitenhuis).
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-09-2006, C05/152HR
RvdW 2006, 855
Terugkomen van bindende eindbeslissing in tussenarrest; maatstaf.

(Amba Automaterialen BV / J. Buitenhuis).
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-09-2006, C05/152HR (met noot)
E.E.G. Gepken-Jager
ęJINĽ 2006/443
Terugkomen op eindbeslissing. Nieuw gegeven. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Volmacht. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-09-2006, C05/152HR (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2007/538
Terugkomen van bindende eindbeslissing in tussenarrest; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW9375 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1224 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW9375 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ4065