Hoge Raad, 23-06-2006 / 42301


ECLIECLI:NL:HR:2006:AX9137
Datum23-06-2006
InhoudsindicatieHerzieningsverzoek niet-ontvankeijk omdat griffierecht niet is betaald. Geen schending artikel 6 EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, 42301 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2006/906
Belanghebbende is niet-ontvankelijk in herzieningsverzoek.

TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, 42301
BNB 2006/294
Ontbreken van mogelijkheid tot kwijtschelding van griffierecht in niet-boetezaken niet in strijd met art. 6 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX9647 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:5715
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV9130