Hoge Raad, 08-12-2006 / C05/215HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AY8286
Datum08-12-2006
InhoudsindicatieAuteursrecht; vervolg op HR 18 februari, nr. C98/212, NJ 2000, 309 (Shoppingspel), geding na verwijzing; hypothetisch feitelijke grondslag, vordering tot winstafdracht o.g.v. art. 27a Aw 1912 afgewezen terwijl door inbreukmaker behaalde winst de toegewezen schadevergoeding overtreft.
Recht.nl artikelWinstafdracht in het intellectueel eigendomsrecht (12-12-2006)
Arrest van de Hoge Raad, waaronder de conclusie van A-G Langemeijer is gepubliceerd die zich laat lezen als een artikel over winstafdracht in het intellectueel eigendomsrecht (art. 27a Auteurswet).
> Boodschappen halen, het is soms geen pretje (Boek9.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/125HR
RvdW 2007, 1145
Auteursrecht; inbreuk. Vordering tot winstafdracht naast vordering tot schadevergoeding; taak rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/215HR
NJB 2007, 15
Auteursrecht; vervolg op HR 18 februari 2000, nr. C98/212, NJ 2000, 309 (Shoppingspel), geding na verwijzing; hypothetisch feitelijke grondslag, vordering tot winstafdracht o.g.v. art. 27a Aw 1912 afgewezen terwijl door inbreukmaker behaalde winst de toegewezen schadevergoeding overtreft.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/215HR (met noot)
T.E. Deurvorst
AMI 2007/3, 11
(T.M. de Vries / Laurus NV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/215HR
(T.H. de Vries / Laurus)

Hof verwerpt de stelling dat wettelijke bewaartermijn en de fusies een rechtvaardiging kunnen vormen voor het niet meer aanwezig zijn van de door het hof verzochte financiŽle gegevens; dat niet kan worden voldaan aan de in art. 27a Aw neergelegde plicht om terzake van de genoten winst rekening en verantwoording af te leggen komt voor rekening van De Boer zelf; HR: hof heeft in het midden gelaten of De Boer met de 'Sjopspel'-actie winst heeft behaald die de door het hof toegewezen schadevergoeding overtreft; [...].
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY8286
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3241 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY8286