Hoge Raad, 27-03-2007 / 01574/06 P


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ7747
Meer over deze zaak:
Datum27-03-2007
InhoudsindicatieProfijtontneming. Het onderdeel van de Wet aanpassing ontnemingswetgeving m.b.t. de art. 36e Sr en 577b Sv in hun samenhang beschouwd, gaat vooral om de vraag in welke fase van het geding en onder welke omstandigheden de draagkracht met vrucht aan de orde kan worden gesteld. In beginsel dient de draagkracht aan de orde te worden gesteld in de executiefase. Daarbij geldt niet meer de voorheen bestaande beperking dat de omstandigheden waarop betrokkene zich beroept, zich na de uitspraak in het ontnemingsgeding moeten hebben voorgedaan of dat deze de rechter t.t.v. de uitspraak niet of niet volledig bekend waren (vgl. HR NJ 2005, 408). In het ontnemingsgeding kan de draagkracht alleen dan met vrucht aan de orde worden gesteld indien aanstonds duidelijk is dat betrokkene op dat moment en in de toekomst geen draagkracht heeft of zal hebben. Door te overwegen dat vooralsnog niet aannemelijk is geworden dat betrokkene geen draagkracht heeft en naar redelijke verwachting ook in de toekomst niet zal hebben heeft het hof het gevoerde verweer op toereikende gronden verworpen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-03-2007, 01574/06 P
RvdW 2007, 370
In beginsel dient de draagkracht aan de orde te worden gesteld in de executiefase. Daarbij geldt niet meer de voorheen bestaande beperking dat de omstandigheden waarop de betrokkene zich beroept, zich na de uitspraak in het ontnemingsgeding moeten hebben voorgedaan of dat deze de ontnemingsgeding moet hebben voorgedaan of dat deze de rechter ten tijde van de uitspraak niet of niet volledig bekend waren (vgl. NJ 2005, 408).
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-03-2007, 01574/06 P
NJ 2007/195
In welke fase van de ontnemingsprocedure kan de draagkracht aan de orde worden gesteld?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ7747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT2729 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:860 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ7747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:970 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5157
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8683
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:995
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:911
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:738
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8664
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:679
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:71
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:355
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:77
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:3085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:169
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT8778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1999
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH5729
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF0624
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:6103
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4846
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8665
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7980
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2485
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7952
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7951
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3801
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8455
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9782
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9781
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9779
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5611
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5610
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5609
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:76