Hoge Raad, 03-04-2007 / 01100/06


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ8349
Meer over deze zaak:
Datum03-04-2007
Inhoudsindicatie1.Voorhanden hebben in de zin van art. 416 Sr. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ex art. 359.2 Sv. t.a.v. bewijs. 3. Onttrekking aan het verkeer. Ad 1. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet volgen dat verdachte over de voorwerpen een zodanige zeggenschap had dat hij die voorwerpen voorhanden had in de zin van art. 416 Sr. Ad 2. Ten onrechte heeft het hof niet gemotiveerd waarom het afweek van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat verdachte geen kennis had van de aangetroffen patronen en de patroonhouder. Ad 3. Het hof heeft verdachte van het bewezenverklaarde onder 3, voor zover het de twee nabootsingen van een pistool betreft, ontslagen van alle rechtsvervolging en overwogen dat dat geen strafbare feiten oplevert. Nu het hof de onttrekking aan het verkeer van deze inbeslaggenomen voorwerpen heeft bevolen maar het bestreden arrest niets inhoudt omtrent de vaststelling van enig strafbaar feit, is niet voldaan aan het vereiste van art. 36b.1.3 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2007, 01100/06
RvdW 2007, 388
Bewezenverklaring onvoldoende gemotiveerd. Niet gereageerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2007, 01100/06
NJB 2007, 955
In beide zaken wordt in cassatie (weer) een beroep gedaan op het betrekkelijk nieuwe voorschrift van art. 359 lid 2 dat ook in hoger beroep toepassing vindt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2007, 01100/06
«JIN» 2007/268
Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Motiveringsgebrek. Ontrekking aan het verkeer. Grondslag strafbaar feit.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ8349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ8349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC7900 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA5034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5819
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1075