Hoge Raad, 13-04-2007 / C06/081HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ8751
Datum13-04-2007
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Afgewezen schadevordering tegen de Staat van een Iranese vrouw die na vijf jaar als vluchteling is toegelaten; onrechtmatige overheidsdaad, relativiteitsvereiste ex art. 6:163 BW: toelating als vluchteling strekt niet tot bescherming van enig vermogensrechtelijk belang zoals het recht om in Nederland inkomen uit betaalde arbeid te verwerven.
Recht.nl artikelHoge Raad verwerpt schadevergoeding asielzoeker (15-04-2007)
Asielzoekers die in Nederland zijn toegelaten, krijgen geen schadevergoeding omdat zij in afwachting van hun verblijfsvergunning niet mochten werken. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.
De Hoge Raad vernietigde daarmee een uitspraak die het gerechtshof Den Haag eind december heeft gedaan. Het hof oordeelde dat een Iraanse vrouw recht had op een schadevergoeding van ruim 20.000 euro, omdat zij bijna vijf jaar heeft gewacht op een verblijfsstatus. In die periode mocht zij geen betaald werk verrichten en kon de vrouw dus ook geen pensioen opbouwen.
> Hoge Raad verwerpt schadevergoeding asielzoeker (Telegraaf)
> Op de grenzen van het recht (Coen Drion, NJB 2007, 23)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
RvdW 2007, 397
Onrechtmatige daad Staat door ten onrechte aan vluchteling vluchtelingenstatus te onthouden: materiŽle schadevergoeding wegens onmogelijkheid inkomen uit arbeid te verwerven?; relativiteitsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
NJB 2007, 946
Onrechtmatige overheidsdaad. Toelating vluchteling. Relativiteit. De toelating van een vluchteling tot Nederland strekt niet tot bescherming van enig vermogensrechtelijk belang van de vluchteling. Als de Staat in het kader van de procedure tot toelating een voor die procedure geldende regel heeft geschonden, geeft die schending in beginsel geen recht op vergoeding van schade wegens verlies van arbeidsvermogen en pensioenschade.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
G.E. van Maanen
JB 2007/100
Overheidsaansprakelijkheid. Schadevordering tegen de Staat. Onrechtmatige overheidsdaad. Relativiteitsvereiste ex art. 6:163 BW. Recht op arbeid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
ęJINĽ 2007/261
Overheidsaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Relativiteitsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
O&A 2007, 48
Toegelaten vluchtelinge; relativiteitsbeginsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
G.E. van Maanen
ęJAĽ 2007/93
Overheidsaansprakelijkheid. Staat. Iranese vluchteling. Relativiteitsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
Gst. 2007, 90
Schadevordering van Iraanse vrouw die vijf jaar gewacht heeft op toelating in Nederland. Strekking van de regels betreffende de toelating van vluchtelingen. Relativiteit van de onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
H. Battjes
ęJVĽ 2007/322
Onrechtmatige overheidsdaad. Vuchtelingenstatus. Schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
J.A.E. van der Does
Gst. 2007, 90
Schadevordering van Iraanse vrouw die vijf jaar gewacht heeft op toelating in Nederland. Strekking van de regels betreffende de toelating van vluchtelingen. Relativiteit van de onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
Overheidsaansprakelijkheid. Strekt de toelating als vluchteling in Nederland ertoe om deze in staat te stellen inkomen te verwerven?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
F.T. Groenewegen
NAV 2007/31
Onrechtmatige overheidsdaad; vluchtelingenstatus; schadevergoeding; relativiteitsvereiste; BW art. 6:163.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
AA 2007, 777
De relativiteit van de toelating als vluchteling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR
AB 2008/16
Onrechtmatige daad Staat door ten onrechte aan vluchteling vluchtenlingenstatus te onthouden: materiŽle schadevergoeding wegens onmogelijkheid inkomen uit arbeid te verwerven?; relativiteitsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
J.J. Hoekstra
Bb 2008, 27
Bescherming door vluchtelingenstatus blijkt betrekkelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-04-2007, C06/081HR (met noot)
J.B.M. Vranken
NJ 2008/576
Onrechtmatige daad Staat door ten onrechte aan vluchteling vluchtelingenstatus te onthouden: materiŽle schadevergoeding wegens onmogelijkheid inkomen uit arbeid te verwerven?; relativiteitsvereiste.

Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ8751 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM0213 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ8751 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM7040 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1251 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1095
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:6
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2329
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BA3544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:450
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1076
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:690
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3121
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16598
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:959
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1553
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN6379
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3752
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3695
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19096
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5400
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2008:BC6982
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5121
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9207
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6132