Hoge Raad, 10-08-2007 / 42715


ECLIECLI:NL:HR:2007:BA0582
Datum10-08-2007
InhoudsindicatieArt. 8:29 Awb. Weigering inspecteur stukken over te leggen. Tussenuitspraak door andere kamer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-02-2007, CPG 42715, 42716 en 42717
NTFR 2007/463
A-G Wattel concludeert inzake geheimhoudingsregeling art. 8:29 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-02-2007, CPG 42715, 42716 en 42717
V-N 2007/17.15
Bewijs. Beslissing over de gevolgen van geheimhouding van stukken in KB Lux-zaak moet overnieuw.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715 (met noot)
van Elk
NTFR 2007/1464
Bij geheimhoudingsbeslissing dient hof kennis te nemen van gehele procesdossier.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
V-N 2007/37.12
Procesorde. Beslissing geheimhouding stukken hoeft niet door kamer die in hoofdzaak beslist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
MBB 2007 nr. 10, p. 314
Tussenuitspraak door andere kamer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
AB 2007/326
Concentratiebeginsel; de Awb verzet zich er niet tegen dat een tussenbeslissing ex artikel 8:29 lid 3 Awb genomen wordt door een andere (geheimhoudings)kamer, mits deze kennis heeft genomen van het gehele dossier.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
JB 2007/203
Weigering stukken te overleggen. Beslissing op grond van art. 8:29 Awb door andere kamer dan de kamer die de beslissing in de hoofdzaak neemt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
MBB 2007 nr. 10, p. 398
Tussenuitspraak door andere kamer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715 (met noot)
J.W.J. de Kort
FED 2007/93
Voor een beoordeling van de gerechtsvaardigheid van een beroep op de geheimhouding van art. 8:29 Awb dient de behandelende kamer kennis te nemen van het gehele procesdossier.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2007/312
KB-Lux-zaak. Beslissing als bedoeld in art. 8:29, derde lid, Awb mag genomen worden door een andere kamer dan die welke aanvankelijk de hoofdzaak in behandeling heeft genomen, maar die andere kamer moet dan wel kennisnemen van het gehele procesdossier. Tegen de (tussen)beslissing ex art. 8:29, derde lid, Awb staat geen afzonderlijk, tussentijds beroep in cassatie open.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 42715
NJB 2007, 2359
Weigering inspecteur stukken over te leggen in feitelijk instantie. Geen aanleiding voor Hoge Raad om kennis te nemen van stukken onder voorbehoud.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA0582
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL9025 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1054
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:546
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:188
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1823
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4227
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA0582
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:114
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:186
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP2293