Hoge Raad, 26-06-2007 / 01506/06


ECLIECLI:NL:HR:2007:BA3608
Meer over deze zaak:
Datum26-06-2007
InhoudsindicatieHR ambtshalve: de bestreden uitspraak houdt in dat het Hof subs. 10 dagen hechtenis heeft opgelegd terwijl in een Aantekening mondeling arrest is vermeld dat de duur van de vervangende hechtenis 50 dagen beloopt. Aangenomen moet worden dat de vermelding van de straf in de bestreden uitspraak overeenkomt met de door het Hof aan verdachte opgelegde straf, zodat de vervangende hechtenis 10 dagen beloopt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2007, 01506/06
RvdW 2007, 676
Hoge Raad leest aantekening mondeling arrest verbeterd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA3608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1478 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:313
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BB7701
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA3608