Hoge Raad, 19-10-2007 / C05/333HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:BA6755
Datum19-10-2007
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Afgewezen vordering tot loondoorbetaling bij voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; voorzetting zonder tegenspraak als bedoeld in art. 7:668 lid 1 BW; stilzwijgende voortzetting?, gedragingen van werkgever.
Recht.nl artikelHoge Raad over voortzetting van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (18-02-2008)
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt voortgezet nadat de duur daarvan is verstreken, wordt niet voor dezelfde tijd aangegaan als de werkgever ten opzichte van de werknemer nooit onzekerheid heeft laten bestaan dat hij de arbeidsovereenkomst voor een kortere duur wilde voortzetten. Deze conclusie kan worden getrokken uit een arrest van de Hoge Raad waar de uitleg van artikel 7:668 BW centraal stond.
> Voortzetting van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Mr J. van Ladesteijn, Holland van Gijzen)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Attendering.recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR
NJ 2007/564
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; voortzetting na einddatum; voortzetting zonder tegenspraak in zin art. 7:668 BW?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR
RvdW 2007, 881
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; voortzetting na einddatum; voortzetting zonder tegenspraak in zin art. 7:668 lid 1 BW?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR
NJB 2007, 2138
Verlenging arbeidsovereenkomst. Voortzetting zonder tegenspraak in de zin van art. 7:668 lid 1 BW. Voor de toepassing van art. 7:668 lid 1 BW komt het erop aan of de werknemer op grond van gedragingen van de werkgever heeft mogen aannemen dat de arbeidsovereenkomst na faloop van de tijd waarvoor deze was aangegaan stilzwijgend werd voortgezet.

(X / Emergis).
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR (met noot)
E. Verhulp
JAR 2007/284
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voortzetting zonder tegenspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR
«JIN» 2007/568
Overeenkomst voor bepaalde tijd. Voortzetting zonder tegenspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR (met noot)
A.R. Houweling
«JIN» 2008/626
Overeenkomst voor bepaalde tijd. Voortzetting zonder afspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR (met noot)
C.J. Frikkee
SR 2008, 5
Voortzetting zonder tegenspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR (met noot)
Chr. Nekeman
OR informatie, 2008, p. 46
Voortzetting arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1702
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:39
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2711
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2699
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3410
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4366
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2004
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6678
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4783
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY1764