Hoge Raad, 23-11-2007 / 42953


ECLIECLI:NL:HR:2007:BB8440
Meer over deze zaak:
Datum23-11-2007
InhoudsindicatieAanvang bezwaartermijn. Toezending aanslagbiljet rond datum verhuizing. Verschoonbare termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953 (met noot)
Okhuizen
NTFR 2007/2139
Inspecteur verklaart bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953
V-N 2007/55.7
Termijnoverschrijding. Bezwaar. Termijnoverschrijding verschoonbaar bij rond verhuisdatum opgelegde aanslag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953 (met noot)
E. Leijendekker
F&A 2008/1, 14
Bezwaar toch ontvankelijk verklaard, ondanks te late indiening.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953
NJB 2008, 138
Toezending aanslagbiljet rond datum verhuizing. Aanvang bezwaartermijn. Bewijslastverdeling. Verschoonbare termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953 (met noot)
van Leijenhorst
BNB 2008/30
De inspecteur draagt de bewijslast van feiten die bepalend zijn voor de aanvang van de bezwaar- dan wel beroepstermijn. Een belastingplichtige mag ervan uitgaan dat een adreswijziging die hij doorgeeft aan de GBA, tevens bekend wordt bij de Belastingdienst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2007, 42953
AB 2008/92
Adreswijziging, doorgegeven aan GBA; bewijslast; termijnoverschrijding. De inspecteur draagt de bewijslast van feiten die bepalend zijn voor de aanvang van de bezwaartermijn.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AW1816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1885
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2582
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AW1816
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11877
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7104
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5940
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:4324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5888