Hoge Raad, 16-05-2008 / C07/142HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC5721
Meer over deze zaak:
Datum16-05-2008
InhoudsindicatieOvereenkomst. Dwaling ten aanzien van het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende juridische kader waaraan de aanvraag voor een casinovergunningaanvraag getoetst zou moeten worden, betreft niet een uitsluitend toekomstige omstandigheid (art. 6:228 lid 2 BW).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR
NJ 2008/286
Dwaling omtrent uitsluitend toekomstige omstandigheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR
RvdW 2008, 517
Dwaling omtrent uitsluitend toekomstige omstandigheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR
NJB 2008, 1184
Dwaling. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis. Ten tijde van de koop van een hotel met verhuurde casinoruimte loopt een aanvraag van de huurder voor een casinovergunning. Nadien wordt die vergunning geweigerd. De koper beroept zich op dwaling. HR: de door de koper gestelde dwaling betrof niet een toekomstige omstandigheid, doch het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende juridische kader waaraan de vergunningaanvraag getoetst zou moeten worden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR
BR 2008, p. 512
Koopovereenkomst. Dwaling. Art. 6:228 lid 2. Geldend juridisch kader voor de toetsing casinovergunning is geen uitsluitend toekomstige omstandigheid
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR (met noot)
P.H. Bossema-de Greef
ęJINĽ 2008/450
Overeenkomst. Dwaling. Uitsluitend toekomstige omstandigheden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR
ęJINĽ 2008/420
Overeenkomst. Dwaling. Uitsluitend toekomstige omstandigheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2008, C07/142HR (met noot)
P. Abas
NTBR 2008, 54, p. 432
Een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft. Opmerkingen bij HR 16 mei 2008, NJ 2008, 286 en wat daarmee samenhangt.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC5721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2353
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC5721
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1518
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3312
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:258