Hoge Raad, 18-03-2008 / 00974/07


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC6858
Meer over deze zaak:
Datum18-03-2008
InhoudsindicatieOM-cassatie. KB-Lux zaak. Art. 359.2 Sv en de begrijpelijkheid van de motivering van het Hof als reactie daarop. In aanmerking genomen dat van algemene bekendheid is dat door een bank rente pleegt te worden uitgekeerd over een (aanzienlijk) tegoed op een bankrekening, is s Hofs oordeel dat erop neerkomt dat niet kan worden uitgegaan van rente-inkomsten in 1994 niet zonder meer begrijpelijk. Evenmin is zonder meer begrijpelijk s Hofs oordeel dat na 31-01-1994 op de desbetreffende rekeningen geen geldbedragen (rentedragend) aanwezig waren nu het Hof niets concreets heeft vastgesteld omtrent de vraag of die geldbedragen na die datum verdachte nog ter beschikking stonden. Het voorgaande brengt mee dat het Hof niet in het midden had mogen laten of verdachte rekeninghouder is geweest, hetgeen door de AG bij het Hof gemotiveerd was aangevoerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-03-2008, 00974/07
NJ 2008/182
KB-Luxzaak. OM-cassatie. Vrijspraak belastingontduiking onvoldoende gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-03-2008, 00974/07
RvdW 2008, 346
KB-Luxzaak. OM-cassatie. Op microfiches blijken op 31 januari 2004 op rekeningen ten name van verdachte in Luxemburg grote bedragen te staan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-03-2008, 00974/07
NJB 2008, 820
De verdachte werd in hoger beroep vrijgesproken van twee hem ten laste gelegde misdrijven betreffende de Belastingwet. Het middel van de A-G bevat de klacht dat het hof die vrijspraken niet begrijpelijk heeft gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-03-2008, 00974/07
RF 2008, 44
Waardering bewijs. Algemene bekendheid. Rentebetalingen. Onvoldoende motivering. Welke waarde kan worden toegekend aan informatie opgeslagen op microfiches met betrekking tot saldi op bankrekeningen?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6858 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AR6616 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ3533
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2004:AR2628
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:187 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP0058 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6858 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4143
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ3533
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2335
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7191