Hoge Raad, 17-10-2008 / C07/037HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BE7201
Datum17-10-2008
InhoudsindicatieProcesrecht. Grenzen rechtsstrijd van partijen; afspraak ter comparitie dat onder overlegging van alle gedingstukken uit de andere procedure deze geacht kunnen worden te zijn herhaald en ingelast in de onderhavige procedure; niet voldoende om wat in die stukken aan stellingen en feiten is te vinden als aangevoerd in het onderhavige geding te beschouwen; de partij die zulke stellingen en feiten wil inroepen, dient dit op een zodanige wijze te doen dat dat voor de rechter en de wederpartij duidelijk is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR
RvdW 2008, 953
Vrijwaringsprocedure; grenzen rechtsstrijd; overleggen processtukken uit hoofdprocedure.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR
NJB 2008, 1931
Verhuur en onderverhuur van een hotelschip voor de opvang van asielzoekers.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR
«JIN» 2008/747
Grenzen rechtsstrijd. 'Herhaald en ingelast'. Devolutieve werking.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR (met noot)
N. de Boer
«JIN» 2008/779
Grenzen rechtsstrijd. 'Herhaald en ingelast'. Devolutieve werking
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR
Dit arrest handelt over de vrijwarringszaak tussen partijen B en C. De hoofdzaak werd gevoerd door partijen A en B.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-10-2008, C07/037HR (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2009/476
Vrijwaringsprocedure; grenzen rechtsstrijd; overleggen processtukken uit hoofdprocedure.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE7201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:BA2897 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4209 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE7201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:BA2897 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5867
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:385
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:246
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:294
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2647
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1446
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG5845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BG2244
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10205
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2281
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1084
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:609