Hoge Raad, 30-09-2008 / 01750/07 P


ECLIECLI:NL:HR:2008:BE9808
Datum30-09-2008
InhoudsindicatieOntneming. 1. Overschrijding redelijke termijn. 2. Hoger ontnemingsbedrag na terugwijzing HR. 3. Overweging ten overvloede. Ad 1. HR verwijst o.m. naar HR LJN BD2578. Ad 2. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat het Hof na terugwijzing door de HR een hoger ontnemingsbedrag vaststelt dan het Hof de eerste maal heeft gedaan. Ad 3. Tegen een overweging ten overvloede gegeven kan in cassatie niet worden geklaagd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-09-2008, 01750/07 P
RvdW 2008, 930
Overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-09-2008, 01750/07 P
NJB 2008, 1908
Ontnemingszaak ( 177311). De middelen betreffen het rechtsgevolg dat moet worden verbonden aan de door het hof vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE9808
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE9808
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1343
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1475
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ0946