Hoge Raad, 22-12-2009 / 08/02511


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG4412
Meer over deze zaak:
Datum22-12-2009
InhoudsindicatieArt. 434.1 Sv. Onvolledig dossier. Aan de HR zijn alleen toegezonden het verkorte arrest van het Hof, het verkorte p-v tz. en de akte waarbij cassatie is ingesteld. O.g.v. de door de AG in diens conclusie verstrekte informatie moet worden aangenomen dat de overige stukken, waaronder de aanvulling met bewijsmiddelen waarover wordt geklaagd, in het ongerede zijn geraakt en niet meer beschikbaar zullen komen. Dat brengt mee dat de bestreden uitspraak in cassatie niet kan worden getoetst. De HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en verklaart de inleidende dagvaarding nietig.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2009, 08/02511
RvdW 2010, 114
Dossier zoek. Hoge Raad verklaart inleidende dagvaarding nietig. Strafprocesrecht (art. 434 Sv).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4412
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:547
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4412
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2393
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0663