Hoge Raad, 27-02-2009 / C07/168HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG6445
Meer over deze zaak:
Datum27-02-2009
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Misbruik van identiteitsverschil tussen rechtspersoon en natuurlijke persoon; ongeoorloofd oogmerk van degene die rechtspersonen beheerst dat dient te worden aangemerkt als een oogmerk van de rechtspersonen zelf; onttrekking goed aan verhaal crediteuren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
RvdW 2009, 375
Misbruik identiteitsverschil tussen rechtspersonen en natuurlijk personen; onttrekken goed aan verhaal crediteuren; onrechtmatige daad en schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
NJB 2009, 559
Misbruik van identiteitsverschil. X bewoont een huis waarvan Stichting A de juridische eigendom heeft en Stcihting B de economische eigendom. X gaat failliet. De curator spreekt Stichting A aan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
«JIN» 2009/219
Onrechtmatige daad. Misbruik van identiteitsverschil tussen rechtspersoon en natuurlijke persoon. Vaststelling ongeoorloofd oogmerk rechtspersoon. Verhaalsonttrekking.
TijdschriftartikelHof van Cassatie, 27-02-2009, C07/168HR (met noot)
J.S. Kortmann
JOR 2009/104
Onrechtmatige daad. Criterium Rainbow/Ontvanger. Misbruik van identiteitsverschil rechtspersoon-natuurlijk persoon. Onttrekking woonhuis van failliet aan verhaal van crediteuren. Voor misbruik is onttrekking van juridische eigendom niet vereist. Buiten vermogen brengen of houden van goed zonder zelfstandig belang te dienen, is misbruik.

(Stichting Waaldijk 8 / Aerts q.q.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR (met noot)
M. Mussche
«JA» 2009/78
Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

(X / Wilhelm Aerts, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van X)
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
«JIN» 2009/274
Onrechtmatige daad. Misbruik. Identiteitsverschil rechtspersoon natuurlijke persoon.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
RAV 2009, 46
Verhaal. Onrechtmatige daad. Is het onttrekken van verhaalsmogelijkheden door misbruik van het identiteitssverschil van rechtspersonen onrechtmatig?
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
Misbruik identiteitsverschil. Onrechtmatige daad. Kan een natuurlijk persoon die zeggenschap heeft over twee rechtspersonen misbruik maken van het identiteitsverschil en op die grond onrechtmatig handelen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
JRV 2009, 247
Misbruik identiteitsverschil tussen rechtspersonen en natuurlijk persoon. Onttrekken goed aan verhaal crediteuren. Onrechtmatige daad en schadevergoeding. Vereenzelviging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
FIP 2009, p. 99
Buiten zijn vermogen houden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2009/318
Misbruik identiteitsverschil tussen rechtspersonen en natuurlijk persoon; onttrekken goed aan verhaal crediteuren; onrechtmatige daad en schadevergoeding; vereenzelviging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
Bb 2009, 41
Misbruik van identiteitsverschil.

(Stichting Waaldijk 8 / mr. Aerts q.q.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
RN 2009, 63
Ondernemingsrecht. Kan de bedoeling van een natuurlijke persoon aan een rechtspersoon worden toegerekend?
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
Tvi 2010,
Misbruik van identiteitsverschil tussen een natuurlijk persoon enerzijds en een rechtspersoon of rechtspersonen anderzijds; omleiding van vermogen teneinde het (potentiële) verhaalsrecht van privéschuldeisers te verijdelen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-02-2009, C07/168HR
Tvi 2010,
Misbruik van identiteitsverschil tussen een natuurlijk persoon enerzijds en een rechtspersoon of rechtspersonen anderzijds; omleiding van vermogen teneinde het (potentiële) verhaalsrecht van privéschuldeisers te verijdelen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG6445 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9977
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG6445 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:521
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ7049
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9977
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6613
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2011:BP8071