Hoge Raad, 09-10-2009 / 08/02433


ECLIECLI:NL:HR:2009:BH0546
Meer over deze zaak:
Datum09-10-2009
InhoudsindicatieArt. 8:88 Algemene wet bestuursrecht. Art. 12a Wet LB 1964 juncto art. 6, lid 1, aanhef en letter b, AOW (en overeenkomstige bepalingen). Art. 14quater, letter b, in verbinding met Bijlage VII Verordening (EEG) nr. 1408/71 juncto art. 12bis Verordening (EEG) nr. 574/72. Art. 8 Wet financiering volksverzekeringen juncto art. 3, aanhef en letter b, Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen. Belanghebbende als zelfstandige werkzaam in BelgiŽ en als werknemer in Nederland. Nationale socialezekerheidswetgeving op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing op werkzaamheden in Nederland verricht. Verklaring Sociale verzekeringsbank geen constitutief vereiste. Premieheffing over fictief loon als bedoeld in art. 12a Wet LB 64 conform Wet financiering volksverzekeringen en niet strijdig met Europees gemeenschapsrecht. Tevens geen belemmering van het vrije verkeer binnen de EG vanwege hetzij dubbele heffing over hetzelfde inkomen, hetzij heffing zonder sociale bescherming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, CPG 08/02433
NTFR 2009/252
In BelgiŽ woonachtige dga is verzekerd in Nederland.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, CPG 08/02433
V-N 2009/8.27
A-G: Premieheffing over fictief loon niet strijdig met gemeenschapsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433
V-N 2009/51.25
Nederlandse premieheffing over (fictief) loon niet in strijd met Europees gemeenschapsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433
FP Select 2009/nr. 354
In BelgiŽ wonende DGA was premieplichtig in Nederland.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433
USZ 2009/338
Verklaring over toepasselijkheid wetgeving. Herzieningsverzoek.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433 (met noot)
J.R. Schaap
NTFR 2009/2328
In BelgiŽ woonachtige dga is premieplichtig over fictief loon.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433
MBB 2009 nr. 12, p. 454
Nederlandse premieheffing over loon in strijd met Europees gemeenschapsrecht
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/02433 (met noot)
P. Kavelaars
BNB 2009/312
Nationale socialezekerheidswetgeving van toepassing op werkzaamheden verricht in Nederland door belanghebbende die werkzaam is als zelfstandige in BelgiŽ en als werknemer in Nederland. Premieheffing over gebruikelijk loon niet in strijd met nationale wet of met Europees gemeenschapsrecht. Geen belemmering van vrij verkeer binnen de EG.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA3216 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH0546 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BD6165
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3983 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH0546 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL4457
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BD6165
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6413
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2581
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2459
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5659
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1947
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9154
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9152
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2372
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1621
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1620
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1619
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1617
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2051
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1403
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4054
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3400
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2390
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2936
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1780