Hoge Raad, 26-06-2009 / C07/197HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BI0468
Datum26-06-2009
InhoudsindicatieVennootschapsrecht. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder wegens bekendheid met niet-nakoming van (garantie)verplichtingen vennootschap uit kapitaalinstandhoudingsverklaring; wetenschap naar objectieve maatstaven; onrechtmatigheid, maatstaf; toelaatbaar feitelijk novum; schadevergoeding op basis van positief contractsbelang of negatief contractsbelang?
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid: de zaak Eurocommerce/Kloosterbrink (27-11-2009)
Op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid wordt veel geprocedeerd. Eén van de recente arresten van de Hoge Raad op dit terrein gaat over de grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid en het beoordelingskader.
> Bestuurdersaansprakelijkheid: de gevarenzone (Nicole Kuijer, CMS Derks)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelHoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening (05-09-2019)
De borgtocht en de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn gangbare zekerheden in de financieringspraktijk. Het is niet altijd duidelijk of een hoofdelijke schuld of een borgtocht is overeengekomen—en of aan alle vereisten daarvoor is voldaan. Een borg en een hoofdelijke schuldenaar dienen er rekening mee te houden dat zij kunnen blijven zitten met de volledige schuld, omdat deze niet geheel of gedeeltelijk blijkt te kunnen worden verhaald op de hoofdschuldenaar of op een andere hoofdelijke schuldenaar.
> Hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening (Vincent Audiffred, SWDV-advocaten.nl | Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2019/12)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
RvdW 2009, 794
Onrechtmatige daad; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf. Objectivering wetenschap. Schadevergoeding; negatief contractsbelang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
NJB 2009, 1341
(Bestuurders)aansprakelijkheid. Twee zakenpartners geven elk als 50%-aandeelhouder een garantie als aan de bank af ten behoeve van de financiering van de joint venture. Een van hen (X) kan niet aan de garantie voldoen. De joint venture gaat failliet. De zakenpartner die wel aan de garantie kan voldoen (Eurocommerce), vordert schadevergoeding van X en van een bestuurder van X.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR (met noot)
Y. Borrius
JOR 2009/221
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamelnorm. Objectieve wetenschap bij bestuurder voor invulling norm voldoende. Bij toepassing Beklamelnorm past niet een subjectieve wetenschap van bestuurder. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

(Brink c.s. / Eurocommerce Holding).
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2009/418
Onrechtmatige daad; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf. Objectivering wetenschap. Schadevergoeding; negatief contractsbelang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
FIP 2009, p. 166
Persoonlijke aansprakelijkheid in verband met niet-nakoming garanties.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
RO 2009, 53
Bestuurdersaansprakelijkheid. Bewijslastverdeling. Kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden jegens een benadeelde crediteur van de vennootschap?

(Kloosterbrink BV / Eurocommerce Holding BV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
RAV 2009, 86
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de Beklamelnorm ook van toepassing als een bestuurder van een vennootschap een ander ertoe heeft gebracht een risico voor aansprakelijkheid tegenover een derde op zich te nemen dat wezenlijk groter was dan die ander wist of kon begrijpen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
RN 2009, 86
Ondernemingsrecht. Is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk bij bekendheid met niet-nakomingsmogelijheid van garantieverplichtingen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
JRV 2009, 541
Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Maatstaf. Objectivering wetenschap. Schadevergoeding. Negatief contractsbelang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
FIP 2009, p. 199
Toepassing Beklamelnorm.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR (met noot)
S.N. de Valk
Ondernemingsrecht 2009, 150
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid bestuur jegens derde wegens niet-nakoming van garantieverplichtingen vennootschap. Geobjectiveerde wetenschap van benadeling. Schadevergoeding op basis van negatief contractsbelang.

(Eurocommerce / Kloosterbrink BV en X).
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
«JIN» 2009/703
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamel-norm. Objectieve benadering wetenschap van benadeling. Voldoende ernstig verwijt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR (met noot)
M. van den Berg
«JIN» 2009/758
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamelnorm. Objectieve benadering wetenschap van benadeling. Voldoende ernstig verwijt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-06-2009, C07/197HR
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamel-norm. Kan een ander dan de contractuele wederpartij van de vennootschap de bestuurder van die vennootschap aanspreken op grond van de Beklamel-norm?

(X / Eurocommerc Holding BV).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI0468
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:15
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8686
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:190
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI0468
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10525
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:538
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3466
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4663
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6711
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8772