Hoge Raad, 07-07-2009 / 08/00280


ECLIECLI:NL:HR:2009:BI4060
Meer over deze zaak:
Datum07-07-2009
InhoudsindicatieHet Hof had op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een met redenen omklede beslissing moeten geven op een verweer t.a.v. de strafbaarheid. Een zodanige beslissing komt in de bestreden uitspraak niet voor.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-07-2009, 08/00280
RvdW 2009, 939
Ten onrechte niet gerespondeerd op beroep op niet strafbaarheid van het feit.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-07-2009, 08/00280
«JIN» 2009/653
Geldigheid rijbewijs. Bevoegde EU-lidstaat. Afgifte na vestiging NL. Strafbaarheidsverweer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-07-2009, 08/00280
VR 2009, 107
Gebruik van Duits rijbewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI4060
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BL8997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1019
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI4060