Hoge Raad, 09-10-2009 / 08/00243


ECLIECLI:NL:HR:2009:BJ0652
Datum09-10-2009
InhoudsindicatieProcesrecht. Verstek. Verzet tijdig ingesteld? Daad van bekendheid. Maatstaf. Veroordeelde waaraan het vonnis niet in persoon is betekend moet zelf een handeling hebben verricht waaruit ondubbelzinnig valt op te maken dat hij over voldoende gegevens beschikte m.b.t. zijn veroordeling om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243
NJB 2009, 1866
Verzettermijn. Daad van bekendheid. HR: De maatstaf van art. 81 (oud) / art. 143 Rv houdt in dat de veroordeelde zelf een handeling moet hebben verricht waaruit ondubbelzinnig valt op te maken dat hij over voldoende gegevens met betrekking tot (de inhoud van) zijn veroordeling beschikt om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243
NJ 2009/491
Verzet tegen verstekvonnis; daad van bekendheid in zin van art. 143 Rv.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243
RvdW 2009, 1160
Verzet tegen verstekvonnis; daad van bekendheid in zin van art. 143 Rv. In cassatie wordt niet erover geklaagd dat het hof art. 81 (oud) had behoren toe te passen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243
«JIN» 2009/815
Procesrecht. Verzet tijdig ingesteld? Daad van bekendheid. Bekend met essentialia verstekvonnis. Onbegrijpelijk oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243 (met noot)
F.M. Ruitenbeek-Bart
«JIN» 2009/850
Procesrecht. Verzet tijdig ingesteld? Daad van bekendheid. Bekend met essentialia verstekvonnis. Onbegrijpelijk oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243
TvPP 2009, p. 222
Het gaat in deze zaak om de beantwoording van de vraag of eiseres tijdig verzet heeft gedaan tegen haar veroordeling bij verstel bij vonnis van 15 mei 1986.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-10-2009, 08/00243 (met noot)
I.P.M. van den Nieuwendijk
«JBPr» 2010/4
Verzet. Aanvang verzettermijn. Daad van bekendheid.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ0652
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:618
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1740
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ0652
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:697
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:48
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8019
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1212
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7752
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10952
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:9595
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8363
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3341
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8710
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5149
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5491