Hoge Raad, 30-10-2009 / 08/00431


ECLIECLI:NL:HR:2009:BJ0655
Meer over deze zaak:
Datum30-10-2009
InhoudsindicatieAuteursrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie i.c. niet van toepassing omdat Nederland land van oorsprong is (art. 5 lid 3 BC). Art. 93 en 94 Grondwet hebben geen betrekking op de vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-10-2009, 08/00431
NJB 2009, 2042
Internationaal modeldepot. Montis heeft in 1988 een internationaal modeldepot verricht met betrekking tot een stoel. In dit kort geding vordert zij een verbod aan een winkelketen om een (nagenoeg) identieke stoel te voeren. Het hof wijst de vordering af, omdat het auteursrecht van Montis ingevolge art. 21 lid 3 BTMW (oud) is vervallen doordat Montis niet tijdig een instandhoudingsverklaring heeft gedeponeerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-10-2009, 08/00431
NJ 2009/540
Auteursrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 Benelux-Tekeningen en Modellenwet (oud)? Formaliteitenverbod art. 5 lid 2 Berner Conventie toepasselijk? Art. 93 en 94 Grondwet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-10-2009, 08/00431
RvdW 2009, 1274
Auteursrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 Benelux-Tekeningen en Modellenwet (oud)? Formaliteitenverbod art. 5 lid 2 Berner Conventie toepasselijk? Art. 93 en 94 Grondwet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-10-2009, 08/00431 (met noot)
M.M.M. van Eechoud
AMI 2010/2, p. 68-69
Auteursrecht. Modelrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie i.c. niet van toepassing omdat Nederland land van oorsprong is.

(Montis Design BV / X).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ0655
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ0655
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864