Hoge Raad, 22-12-2009 / 08/04191


ECLIECLI:NL:HR:2009:BJ7810
Meer over deze zaak:
Datum22-12-2009
InhoudsindicatieWet stroomlijnen hoger beroep. Instelling rechtsmiddel door een advocaat via een bijzondere schriftelijke volmacht aan griffiemedewerker. De HR neemt een aantal beslissingen t.a.v. wettelijke regeling m.b.t. het aanwenden van rechtsmiddelen zoals die geldt na de wetswijziging van de Wet stroomlijnen hoger beroep. Hoewel dat niet in de wet te lezen is, kan een door de verdachte bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat op de wijze van art. 450.3 Sv (verlening schriftelijke volmacht voor instellen rechtsmiddel aan griffiemedewerker) hoger beroep instellen, nu dat op een niet voor misverstand vatbare wijze tot uitdrukking is gebracht in de MvT. Er is voorts geen goede grond een advocaat de mogelijkheid te ontzeggen om cassatie in te stellen d.m.v. het verlenen van een schriftelijke bijzondere volmacht aan een griffiemedewerker. Die schriftelijke volmacht zal moeten voldoen aan de in art. 450.1 en 3 Sv geformuleerde eisen hetgeen in cassatie betekent dat het voldoende is als de volmacht voldoet aan de in art. 450.1.a Sv neergelegde eis (verklaring van advocaat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van cassatieberoep). Een strikte wetstoepassing ligt echter niet in de rede als de volmacht door de verdachte zelf is verstrekt en het verdient opmerking dat het de in beroep oordelende rechter is die beslist over de ontvankelijkheid van het beroep en dus over de vraag of een rechtsmiddel tijdig en op de juiste wijze is ingesteld. I.c. houdt het faxbericht van mr. Baumgarten aan de strafgriffie niet in dat mr. Baumgarten bepaaldelijk door de verdachte is gevolmachtigd om hoger beroep in te stellen, zodat niet is voldaan aan het in art. 450.1.a Sv neergelegde vereiste. Dat geldt ook voor overige vereisten waaraan de schriftelijke volmacht moet voldoen. Het Hof heeft verdachte daarom terecht n-o verklaard in dat beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2009, 08/04191
NJB 2010, 127
De verdachte werd door het hof niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep, omdat dit volgens het hof niet overeenkomstig het nieuwe art. 449 en 450 Sv was ingesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2009, 08/04191
RvdW 2010, 74
Regels met betrekking tot het instellen van rechtsmiddelen door middel van schriftelijke bijzondere volmacht aan een griffiemedewerker.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2009, 08/04191 (met noot)
J. Silvis
ęJINĽ 2010/85
Aanwenden rechtsmiddel. Fax. Bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2009, 08/04191 (met noot)
M.J. Borgers
NJ 2010/102
Regels met betrekking tot het instellen van rechtsmiddelen door middel van schriftelijke bijzondere volmacht aan een griffiemedewerker.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ7810 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9705 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BF9935
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF1942
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6999 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8357 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3924 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ7810 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2654 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6444 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2337 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3190 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:102 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4479 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2411 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:607 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:130 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6999 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:434 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1589 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4492 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8357 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7146 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ2951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3864 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL7694 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:489
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1155
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:190
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9011
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7148
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4492
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8997
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:114
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:113
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9108
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9108
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6398
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6398
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1314
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BF9935
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:391
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1078
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:715
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:69
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1110
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:999
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:312
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1476
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1156
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2559
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2238
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2883
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2806
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1156
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:360
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:34
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7148
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5546
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6441
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2337
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4479
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN7749
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6441
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8388
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM5263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM4427
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:860
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:4257
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9579
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3398
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2711
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6000
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:149