Hoge Raad, 18-09-2009 / 07/11397


ECLIECLI:NL:HR:2009:BJ7913
Datum18-09-2009
Inhoudsindicatieart. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht, geen afwijking van standaardproceskosten zonder motivering
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-09-2009, 07/11397
V-N 2009/45.5
Belastingrechter moet motiveren waarom hij afwijkt van forfaitaire proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-09-2009, 07/11397 (met noot)
P.T. van Arnhem
NTFR 2009/2049
Rechter moet proceskostenvergoeding die lager is dan het forfaitaire tarief motiveren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-09-2009, 07/11397
BNB 2009/280
Toekenning van een lagere proceskostenvergoeding dan de forfaitaire dient te worden gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8869 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1258 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO7526
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:915
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:914
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1701