Hoge Raad, 10-09-2010 / 08/03624


ECLIECLI:NL:HR:2010:BK3786
Meer over deze zaak:
Datum10-09-2010
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Artikel 11, lid 1, letter o, 1į, Wet OB; artikel 13, A, lid 1, letter i, Zesde Richtlijn. Onderwijsvrijstelling; ter beschikking stellen docent door school aan het CITO voor het ontwikkelen van eindexamenopgaven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2009, CPG 08/03624 (met noot)
A.J. Blank
NTFR 2009/2696
Onderwijsvrijstelling voor beschikbaar stellen docenten aan CITO.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2009, CPG 08/03624
V-N 2010/3.24
Volgens de A-G valt het uitlenen van docenten aan CITO door een school onder de onderwijsvrijstelling omdat sprake is van nauw samenhangende diensten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2009, CPG 08/03624
Uitlenen docenten aan CITO volgens A-G vrijgesteld van btw.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-09-2010, 08/03624
V-N 2010/43.17
Uitlenen van docenten aan CITO valt onder de onderwijsvrijstelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-09-2010, 08/03624
FP 2010/16, blz. 19
Uitlenen van docenten aan CITO vrijgesteld van BTW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-09-2010, 08/03624 (met noot)
E.H. van den Elsen
NTFR 2010/2511
Onderwijsvrijstelling voor diensten aan Cito.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-09-2010, 08/03624 (met noot)
van Kesteren
BNB 2011/49
Ter beschikking stellen door school aan het CITO van een docent voor het ontwikkelen van eindexamenopgaven vormt een nauw met onderwijs samenhangende dienst.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BE9050 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BE9050 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1453
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1647
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:67
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:16
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:15
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ7951
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1174
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6247
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:970