Hoge Raad, 04-06-2010 / 08/00313


ECLIECLI:NL:HR:2010:BL0990
Datum04-06-2010
InhoudsindicatieArt. 229b Gemeentewet. Rioolrecht. Kosten van baggeren en grondwatercontrole hangen meer dan zijdelings met riolering samen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-12-2009, CPG 08/00313
V-N 2010/10.31
Opbrengstnorm rioolrecht is niet geschonden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 08/00313
V-N 2010/26.15
Rioolafvoerrecht en begrip samenhangende kosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 08/00313 (met noot)
G. Groenewegen
NTFR 2010/1339
Bagger- en grondwatercontrolekosten vormen verhaalbare rioolkosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 08/00313 (met noot)
van Leijenhorst
BNB 2010/234
Derde cassatieprocedure. Rioolrecht. Kosten van baggeren en grondwatercontrole hangen meer dan zijdelings met de riolering samen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 08/00313
MBB 2010 nr. 7/8, p. 306
Hangen kosten van baggeren en grondwatercontrole meer dan zijdelings samen met riolering?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0990 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2710 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BC0240 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:777 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0990 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1896 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:398 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3080 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1199 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BC0240 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1413
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:19
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5691
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2238
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5740
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1016
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1419
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4753
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5650
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:53
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6678
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2016
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1948
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3869
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:2203
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7737
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5839
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5741
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5629
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BV0515
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1020
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2386
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5733
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1101
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6569
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7112
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ9221