Hoge Raad, 22-10-2010 / 08/02324


ECLIECLI:NL:HR:2010:BL1943
Datum22-10-2010
InhoudsindicatieArt. 26a Wet WOZ; art. 1 Eerste Protocol EVRM. Toepassing van de zogenoemde Fierensmarge, die de mogelijkheid tot betwisting van een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde beperkt, is onverenigbaar met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-12-2009, CPG 08/02324
V-N 2010/10.3
Fierensmarge Wet WOZ volgens A-G in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom.
TijdschriftartikelConclusie Advocaat-Generaal, 29-12-2009, 08/02324 (met noot)
van der Burg
NTFR 2010/566
Fierensmarge vormt onrechtmatige aantasting van het eigendomsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-12-2009, CPG 08/02324
FP Select 2010/nr. 82
Fierensdrempel volgens AG in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
V-N 2010/54.4
Hoge Raad schaft Fierensmarge af.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
G. Groenewegen
NTFR 2010/2458
Fierensmarge is strijdig met Europeesrechtelijk eigendomsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
van Ballegooijen
NJB 2010, 2018
Zogenoemde fierensmarge (art. 26a Wet WOZ) in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM, in het bijzonder met de eis van een de mogelijkheid tot effectieve betwisting van de rechtmatigheid van een maatregel die het ongestoorde genot van eigendom aantast. Hoge Raad 'gaat om'.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
FP 2010/19, blz. 27
Hoge Raad veegt Fierensmarge bij WOZ-procedures van tafel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
JG 10.0084
WOZ: Bezwaarmarge in wet is in strijd met Europees recht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
J.M.H.F. Teunissen
Gst. 2010, 117
Toepassing zogenoemde Fierensmarge, die de mogelijkheid tot betwisting van een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde beperkt, is onverenigbaar met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
van Leijenhorst
BNB 2010/335
De 'Fierenmarge' van art. 26a Wet WOZ, die de mogelijkheid tot betwisting van een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde beperkt, is onverenigbaar met dit artikel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
G. Groenewegen
FED 2010/124
De regeling van art. 26a Wet WOZ (marge bij waardevaststelling) is in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM omdat daardoor het genot van eigendom wordt aangetast zonder dat een adequate rechtsbescherming bestaat (niet lawful).
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
Fierensmarge Wet WOZ niet toegestaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324 (met noot)
A.O. Lubbers
AA 2011, 41
De Hoge Raad verklaart artikel 26a WOZ, welke bepaling in WOZ-zaken een drempel in de toegang tot de rechter opwerpt, onverbindend omdat die bepaling in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
AB 2011/32
WOZ-waarde. Fierensmarge. Wetmatigheidsvereiste. Procedurele vereisten. Geen redelijke mogelijkheid om de rechtmatigheid van de vaststelling van de WOZ-waarde op effectieve wijze aan te vechten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4156 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1943 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4335 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2829 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:339 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7943 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3465 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2722 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6728 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1943 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:52 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3546 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0664 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7597 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1165 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2396 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:55 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX9906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8704 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BV9820 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX9647 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1978
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:356
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2461
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:766
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW2985
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8457
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8265
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1727
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:164
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2774
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2574
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:53
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10017
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1312
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:119
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9438
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8379
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3919
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX1208
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8647
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8494
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BT2195
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2450
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2449
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2448
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2442
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3226
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:1884
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10018
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7045
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW3288
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BR1466
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BQ7251
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT2507
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT1828
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9869
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BT6185
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR5328
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BT6224
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP5031
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV7137
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BP1769