Hoge Raad, 12-02-2010 / 09/01205


ECLIECLI:NL:HR:2010:BL3600
Datum12-02-2010
InhoudsindicatieArtikel 8:75, lid 1, Awb; proceskostenvergoeding verzetsprocedure; over de vergoeding van kosten van verzet moet worden beslist bij de uitspraak op het verzet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205
V-N 2010/10.9
Rechtbank had op verzoek om proceskostenvergoeding in verzetsprocedure moeten reageren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205 (met noot)
J. Kastelein
NTFR 2010/451
Koerswijziging van Hoge Raad inzake proceskostenvergoedingen bij verzet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205
NJB 2010, 406
Hoge Raad gaat om: over de vergoeding van kosten van verzet moet worden beslist bij de uitspraak op het verzet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205
FP Select 2010/nr. 94
Hoge Raad gaat om: ook proceskostenvergoeding na gegrond verzet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205 (met noot)
Bartel
BNB 2010/134
Proceskostenvergoeding verzetprocedure. Uitbreiding situaties waarin bestuursorgaan wordt veroordeeld in proceskosten. Hoge Raad 'gaat om'
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 09/01205
AB 2010/127
Proceskostenvergoeding verzet; ook bij gegrond verzet dient in beginsel een veroordeling in kosten van het geding van het bestuursorgaan plaats te vinden.

Noot zie ook: HR 12 juni 2009, AB 2009, 349 en CRvB 29 april 1996, AB 1997, 24.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA3148 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8869 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4781 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5793
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1468
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1372
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3036
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1693
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW6057
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW6055
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6837
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8554