Hoge Raad, 05-11-2010 / 09/00839


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN6196
Meer over deze zaak:
Datum05-11-2010
InhoudsindicatieHuurrecht. Procesrecht; art. 137 Rv. Cassatie; art. 407 lid 2 Rv; eisen waaraan middel moet voldoen; uitzondering indien het een rechtsklacht betreft en zonder meer duidelijk is waarin onjuistheid bestreden rechtsopvatting is gelegen, dan wel indien wederpartij rechtsstrijd in cassatie heeft aanvaard. Rechtsklacht kan behandeling vinden nu voldoende duidelijk is wat de rechtsklacht inhoudt. Hof heeft terecht geoordeeld dat kantonrechter zich niet van uitleg stellingen als eis in reconventie behoefde te laten weerhouden doordat niet voorafgaande aan de comparitie gelegenheid is geboden voor verweer hiertegen, nu die kans nadien wel is geboden en ook is benut.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2010, 09/00839
NJB 2010, 2098
X stelt bij de kantonrechter een vordering in tegen Y. Y verschijnt op de eerstdienende dag en dient twee weken later een geschrift in. Bij de comparitie na antwoord geeft de kantonrechter te kennen dat hij in het geschrift van Y een reconventionele vordering leest. Het hof bekrachtigt dat. In cassatie klaagt X dat het hof de reconventionele vordering niet-ontvankelijk had moeten verklaren. HR: 1. Cassatiemiddel. Vooropstelling over de eisen waaraan een cassatiemiddel dient te voldoen (zie hoofdtekst). De rechtsklacht kan behandeld worden, de motiveringsklacht niet. 2. Uitleg gedingstukken. Eerlijk proces. Het hof heeft terecht geoordeeld dat Y in eerste aanleg tijdig heeft aangevoerd hetgeen de kantonrechter vervolgens als eis in reconventie heeft aangemerkt en dat de kantonrechter zich niet van die uitleg behoefde te laten weerhouden doordat X niet voorafgaand aan de comparitie in de gelegenheid is geweest zich tegen die eis te verweren, nu hem daartoe nadien wel de kans is geboden en hij die ook heeft benut.

(X / Y).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2010, 09/00839
RvdW 2010, 1328
Aan cassatie te stellen eisen; art. 407 lid 2 Rv.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2010, 09/00839 (met noot)
R.P.J.L. Tjittes
ęJBPrĽ 2011/6
Eisen aan een cassatiemiddel. Rechtsklachten en motiveringsklachten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-11-2010, 09/00839 (met noot)
E.M. Wesseling-van Gent
NJ 2013/124
Aan cassatiemiddel te stellen eisen; art. 407 lid 2 Rv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ2041 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF5889 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2566 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN6196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BI4061
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY2639 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA0828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6165 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN6196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1983 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0828 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY6108 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0528 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:941
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2925
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8667
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6104
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2639
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY1104
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY1069
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0955
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5384
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1066
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9870
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9230
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV7346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1851
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ5083
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4173
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3881
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3519
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1705
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0700
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9994
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9991
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4805
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5223
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BI4061
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:631
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:438
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:85
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:50
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:990
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:849
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:848
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:847
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:622
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:615
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:497
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2703
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2581
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2525
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2415
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2084
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:989
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:689
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:415
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:128
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:14
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2199
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:78
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3767
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1727
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0723
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ0966
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8306
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6750
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4896
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY1879
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1104
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1093
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:952
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:874
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:872
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:870
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:23
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3234
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7470
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9240
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9228
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1771
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU5606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:2
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU4215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU4032
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2918
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS8796
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8782
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3879
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3869
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2810
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6599
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1403
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9548
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO5207
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1260