Hoge Raad, 21-12-2010 / 09/01921


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO3408
Datum21-12-2010
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor (Salduz-verweer). De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079. Gelet op dat arrest had het Hof er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2010, 09/01921
RvdW 2011, 99
Was er bijstand raadsman voor verhoor verdachte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO3408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO3408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:46
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5697
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9336
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP3558
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR0763
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP6713