Hoge Raad, 08-02-2011 / 09/01965


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO9838
Datum08-02-2011
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Het Hof had er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaande aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof - dat op 12 mei 2009 uitspraak heeft gedaan - dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2011, 09/01965
RvdW 2011, 273
Salduz-verweer ten onrechte niet verworpen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2011, 09/01965
NJB 2011, 480
Nieuwe niet geslaagde poging om te ontgaan het recht van de verdachte om voorafgaande aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, op welk recht de verdachte gewezen moet worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9838
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4227 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9838
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5697