Hoge Raad, 28-01-2011 / 10/00648


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP2132
Datum28-01-2011
InhoudsindicatieAwb art. 7:2 en 8:72, lid 3 en 4; AWR art. 27q, lid 1; Wet WOZ art. 17, lid 2 en 3. Belanghebbende is ten onrechte niet gehoord op haar bezwaar, maar wenst geen terugwijzing op die grond naar de bezwaarfase. Hof mag dan niet aan de overige geschilpunten voorbijgaan. Als de overige klachten ongegrond zijn, kan art. 8:72, lid 3, Awb worden toegepast. Waarderingsmix niet toegestaan bij waardering van ťťn object (samenstel). In bijzondere gevallen kan de belastingrechter een zaak wegens onvoldoende onderbouwing terugwijzen naar het bestuursorgaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648
V-N 2011/8.5
Finale geschilbeslechting of terugwijzing? In stand laten rechtsgevolgen vernietigde besluit. Waarderingsmix.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648
NJB 2011, 373
Definitieve geschilbeslechting. Enige richtlijnen met betrekking tot (on)toelaatbaarheid van terugwijzing van zaak door Hof naar Rechtbank. Schending hoorplicht en mogelijkheid van in stand laten rechtsgevolge (art. 8:72, lid 3, Awb). Bij gegrondverklaring dient rechter als regel zelf juiste bedrag van aanslag of beschikking vast te stellen. Uitzondering daarop ingeval rechter zich redelijkerwijs niet in staat acht zelf dat bedrag vast te stellen; in dat geval mogelijkheid om bestuurlijke lus toe te passen of bestuursorgaan op te dragen opnieuw op het bezwaar te beslissen (art. 8:72 lid 4, Awb).

(Beroep in cassatie college van B&W gemeente Rotterdam)
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648 (met noot)
Okhuizen
NTFR 2011/396
Na schending hoorplicht geen terugwijzing naar rechtbank of heffingsambtenaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648 (met noot)
J.A. Monsma
FED 2011/22
De belastingrechter dient bij voorkeur zelf in de zaak te voorzien. Een onroerende zaak dient ingevolge de Wet WOZ in beginsel ofwel op de WEV ofwel op de GVW te worden gewaardeerd. Waarderingsmix niet toegestaan?
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648 (met noot)
A. van Dijk, T.S. de Lange
Waarderingsmix niet toegestaan bij waardering van ťťn onroerende zaak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648 (met noot)
Snoijink
BNB 2011/100
Bij vernietiging uitspraak op bezwaar op grond van (alleen) schending hoorplicht kan de belastingrechter art. 8:72, derde lid, Awb toepassen indine geen terugverwijzing naar de bezwaarfase wordt gewenst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00648
AB 2011/107
Terugwijzing naar de rechtbank. Terugwijzing naar de heffingsambtenaar. In stand laten rechtsgevolgen. Definintieve afdoening. Bestuurlijke lus.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL4254
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2868 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:276 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3119 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3118 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5541 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5693
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3671
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1164
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1163
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1162
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3822
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2679
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:545
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:379
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3643
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3556
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1134
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5692
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5502
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3746
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3744
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:821
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9283
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8540
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2677
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2676
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2068
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4501
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1004
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:605
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1808
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW7908
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3428
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL4254
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:3610
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1662
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:322
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1084
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6658
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6631
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3266
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3769
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3269
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2669
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2470
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:739
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:550
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6298
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3856
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3138
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3137
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3136
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3073
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3072
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2655
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1776
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:885
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10142
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4778
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:784
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10032
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7299
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2678
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1535
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6228
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1314
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9283
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8074
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:3539
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:14753
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5458
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY8269
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0073
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:5969
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX2329
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX2391