Hoge Raad, 04-02-2011 / 09/03451


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP2982
Meer over deze zaak:
Datum04-02-2011
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Art. 36, lid 3, Invorderingswet 1990. Toetsingstijdvak voor beoordeling kennelijk onbehoorlijk bestuur bij doorlopende melding van betalingsonmacht. Criterium voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 09/03451 (met noot)
Kop
NTFR 2011/341
Bestuurdersaansprakelijkheid; Onbehoorlijk bestuur in driejaarsperiode.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 09/03451
NJB 2011, 483
Bestuurdersaansprakelijkheid. Toetsingstijdvak voor beoordeling kennelijk onbehoorlijk bestuur bij 'doorlopende' melding van betalingsonmacht. Criterium voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 09/03451 (met noot)
Zwemmer
BNB 2011/109
In aanmerking te nemen periode van drie jaren indien een mededeling van betalingsonmacht haar geldigheid behoudt voor latere belastingtijdvakken. Opzettelijk niet-betalen van loon- en omzetbelasting vormt 'kennelijk onbehoorlijk bestuur'.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6635 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB2053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ4142
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:530 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR7065 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR7038 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6722 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1165 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1524 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR7065 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:853
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3225
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3492
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP6696
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ4142
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2757
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4760
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:204
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:174
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:164
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7465
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5411
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1774
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8108
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3580
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ9826
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ9817
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1062
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2896
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5412
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4972
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8509