Hoge Raad, 04-03-2011 / 10/01402


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP6284
Datum04-03-2011
InhoudsindicatieArt. 8:41; Art. 8:55, lid 1, in verbinding met art. 6:9, lid 2, van de Awb. Art. 6 en 8 EVRM en betaling griffierecht. Oordeel dat verzetschrift is afgegeven en niet ter post is bezorgd is onbegrijpelijk. Proceseconomie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-03-2011, 10/01402 (met noot)
den Ouden
NTFR 2011/524
Griffierecht kan niet worden getoetst aan art. 6 EVRM (recht op toegang tot rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-03-2011, 10/01402
V-N 2011/14.7
Afgegeven verzetschrift is eerder ter post bezorgd. Griffierechtregeling niet strijdig met EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-03-2011, 10/01402
BNB 2011/126
Oordeel dat verzetschrift is afgegeven en niet ter post is bezorgd is onbegrijpelijk. Proceseconomie. Griffierecht beperking toegang tot rechter?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3270 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX9647 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX0724
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4081
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4220