Hoge Raad, 31-05-2011 / 09/02949 P


ECLIECLI:NL:HR:2011:BQ1967
Meer over deze zaak:
Datum31-05-2011
InhoudsindicatieProfijtontneming. Aftrek van investeringskosten. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BC2913 over de motiveringsverplichting t.a.v. een verweer over aftrekposten. Het in s Hofs overwegingen besloten liggende oordeel dat niet de totale investeringskosten doch alleen de aan één oogst toe te rekenen afschrijvingskosten kunnen worden aangemerkt als kosten die in directe relatie staan tot het delict geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 31-05-2011, 09/02949 P
NJB 2011, 1283
Aftrek van kosten gemaakt bij het verkrijgen van onrechtmatig verkregen voordeel. Grote vrijheid van de rechter. In deze zaak wordt niet als aftrekpost genomen de totale inversteringskosten gemoeid met het installeren van de hennepkwekerij, maar alleen de afschrijvingskosten van één oogst: alleen die staan in directe relatie tot het delict.
TijdschriftartikelHoge Raad, 31-05-2011, 09/02949 P
RvdW 2011, 713
Aftrek investeringskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC2913 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1967
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:319
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1967
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:738
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:129
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:398
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:397
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8498
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4202
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5775
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BV9581