Hoge Raad, 13-09-2011 / 10/02397


ECLIECLI:NL:HR:2011:BQ8907
Datum13-09-2011
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor (Salduz-verweer). Art. 359a Sv, vormverzuim. HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft vastgesteld dat sprake is van een vormverzuim. Wat betreft het daaraan te verbinden gevolg heeft het Hof miskend dat een dergelijk verzuim behoudens een tweetal door de HR genoemde uitzonderingen zonder meer tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Doen die uitzonderingen zich niet voor dan zal de desbetreffende verklaring van verdachte niet voor het bewijs mogen worden gebruikt en is er geen plaats meer voor een nadere afweging in het licht van de beoordelingsfactoren van art. 359a.2 Sv.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2011, 10/02397
RvdW 2011, 1120
Salduzrechtspraak en bewijsuitsluiting.
TijdschriftartikelHoge Raad (Strafkamer), 13-09-2011, 10/02397 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2011/556
Ten onrechte geen bewijsuitsluiting. Verklaring zonder consultatie raadsman.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8907 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8907 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1133
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2232
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8166
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BU5169